Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số vấn đề lý luận chung về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thứ ba, 25 Tháng 1 2022 07:37
7843 Lượt xem

Một số vấn đề lý luận chung về năng lực cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

PGS, TS ĐỖ NGỌC NINH

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 527 (1-2022)

 

Tóm tắt: Vấn đề năng lực cầm quyền (NLCQ) của Đảng được sử dụng nhiều lần trong các văn kiện của Đảng những năm gần đây, nhưng vẫn cần được làm sáng tỏ về lý luận, tạo cơ sở cho việc xác định và thực hiện các giải pháp nâng cao NLCQ của Đảng. Bài viết góp phần làm rõ những vấn đề chủ yếu: khái niệm, nội dung, những yếu tố tạo nên, con đường hình thành, phát triển NLCQ của Đảng ta hiện nay. 

Từ khóa: Đảng cầm quyền; năng lực cầm quyền của Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền