Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước
Thứ sáu, 25 Tháng 2 2022 15:43
1743 Lượt xem

Thực trạng thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

PGS, TS LÂM QUỐC TUẤN

Viện Xây dựng Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 528 (2-2022)

 

Tóm tắt: Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước đã có nhiều đổi mới, với nhiều ưu điểm, nhưng cũng bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm. Bài viết trình bày một số ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm chủ yếu trong thực hiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Từ khóa: quan hệ giữa Đảng và Nhà nước; phương thức lãnh đạo của Đảng; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền