Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phê phán quan điểm về “dân tộc bản địa” ở Việt Nam
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:54
2931 Lượt xem

Phê phán quan điểm về “dân tộc bản địa” ở Việt Nam

TS VŨ TRƯỜNG GIANG

Học viện Chính trị khu vực I

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Những năm gần đây, các phần tử có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan ở trong và ngoài nước đã lợi dụng bản Tuyên ngôn về quyền của các dân tộc bản địa của Liên hợp quốc để vận động các quốc gia phương Tây, các tổ chức quốc tế công nhận ở Việt Nam có “dân tộc bản địa”. Đồng thời, kích động các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Chăm, Khơme và các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đòi quyền tự quyết. Bài viết phản bác quan điểm “ở Việt Nam có dân tộc bản địa”, đồng thời làm rõ về “quyền dân tộc tự quyết” và “quyền của các dân tộc thiểu số”, từ đó đề xuất giải pháp đấu tranh phòng, chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.

Từ khóa: phê phán; quan điểm sai trái; dân tộc bản địa; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền