Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy tính tích cực, chủ động nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cơ sở
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:58
3264 Lượt xem

Phát huy tính tích cực, chủ động nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cơ sở

ThS TRẦN THÙY LINH

Đại học Thái Nguyên

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Cán bộ hệ thống chính trị cấp cơ sở là những người trực tiếp tuyên truyền và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, ý thức pháp luật của cán bộ chính quyền cấp cơ sở là yếu tố có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Bài viết phân tích vai trò của ý thức pháp luật đối với phẩm chất, năng lực của cán bộ chính quyền cơ sở và nêu các giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động của đội ngũ này trong việc tự nâng cao ý thức pháp luật.

Từ khóa: cán bộ cấp cơ sở; ý thức pháp luật.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền