Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 15:59
4124 Lượt xem

Thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương

TS VÕ CÔNG KHÔI

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là những nội dung quan trọng trong Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Bài viết góp phần làm rõ cơ sở khoa học, thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam.

Từ khóa: nền hành chính nhà nước; chính quyền địa phương; nhà nước pháp quyền.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền