Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 16:00
3662 Lượt xem

Pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

TS DƯƠNG THỊ TƯƠI

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của nền hành chính nhà nước ở Việt Nam. Theo đó, việc áp dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và truyền thông vào sự vận hành của nền hành chính nhà nước là yêu cầu cấp thiết để xây dựng nền hành chính số. Bài viết làm rõ thực trạng pháp luật về nền hành chính số ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này trong thời gian tới.

Từ khóa: pháp luật về nền hành chính số; nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền