Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư duy, phương pháp chính trị Việt Nam
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 16:01
3557 Lượt xem

Tư duy, phương pháp chính trị Việt Nam

TS HỒ THỊ BÍCH NGỌC

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Tư duy và phương pháp chính trị Việt Nam là trí tuệ, là lý luận đồng thời cũng là quá trình thực hành đường lối. Có tư duy, phương pháp chính trị tốt sẽ giải quyết được những nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Bài viết làm rõ vai trò và mối quan hệ tư duy, phương pháp chính trị và luận bàn về cách thức để thể hiện nền chính trị khoa học, cách mạng và tiến bộ của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: tư duy chính trị; phương pháp chính trị.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền