Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Vai trò của ngành sản xuất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 16:05
4741 Lượt xem

Vai trò của ngành sản xuất trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TS LÊ VĂN LONG

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Sản xuất đóng vai trò quan trọng đối với sự thay đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển và đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất sản xuất công nghiệp, qua đó bảo đảm tăng trưởng kinh tế dài hạn. Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa sản xuất và quá trình công nghiệp hóa, phân tích kinh nghiệm của một số quốc gia phát triển trên thế giới, trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị chính sách nhằm phát triển sản xuất, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Từ khóa: sản xuất; công nghiệp hóa.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền