Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quản lý thương mại biên giới của Trung Quốc
Thứ ba, 28 Tháng 2 2023 16:13
4834 Lượt xem

Quản lý thương mại biên giới của Trung Quốc

TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Viện Nghiên cứu Trung Quốc,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 540 (02-2023)

 

Tóm tắt: Thương mại biên giới theo quy định của Trung Quốc bao gồm thương mại ở cặp chợ của cư dân biên giới và thương mại tiểu ngạch biên giới, đã và đang tiếp tục được coi là một phương thức quan trọng để mở cửa với bên ngoài, phát triển kinh tế vùng biên giới. Quản lý của Trung Quốc đối với thương mại biên giới những năm gần đây đã có sự thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn; định hướng phát triển theo hướng nâng cấp kinh tế biên giới. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, việc quản lý đối với thương mại biên giới của Trung Quốc; nêu lên những điểm mới trong phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc ở khu vực biên giới với Việt Nam và đưa ra một số gợi ý đối với Việt Nam.

Từ khóa: thương mại biên giới; thương mại ở cặp chợ của cư dân biên giới; thương mại tiểu ngạch biên giới; Việt Nam; Trung Quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền