Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giải pháp thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:26
3097 Lượt xem

Giải pháp thực hiện đột phá chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

PGS, TS VŨ VĂN PHÚC

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Thống nhất nhận thức và có giải pháp khả thi thực hiện thắng lợi đột phá chiến lược thứ hai: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao... là phát huy được sức mạnh nội lực to lớn để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: đột phá chiến lược; nguồn nhân lực.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền