Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Dấu ấn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua cuốn sách “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:35
779 Lượt xem

Dấu ấn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua cuốn sách “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PGS, TS DƯƠNG TRUNG Ý

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản vào dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) có ý nghĩa sâu sắc về chính trị, tư tưởng, lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Tổng Bí thư đề cập một cách xuyên suốt, bao trùm, với nhiều nội dung hết sức quan trọng, sâu sắc và rất đậm nét.

Từ khóa: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cuốn sách của Tổng Bí thư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền