Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với đổi mới sáng tạo trong khu vực công
Thứ hai, 27 Tháng 3 2023 11:52
4208 Lượt xem

Tầm quan trọng, cơ hội và thách thức đối với đổi mới sáng tạo trong khu vực công

ThS BÙI THỊ HỒNG HÀ

Viện Lãnh đạo học và chính sách công,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 541 (3-2023)

 

Tóm tắt: Đổi mới khu vực công là tìm kiếm các phương tiện mới và tốt hơn để đạt được các mục đích công. Đổi mới sáng tạo trong khu vực công không chỉ tạo ra sự đổi mới bên trong mà còn góp phần, tạo điều kiện để đổi mới bên ngoài khu vực công hay toàn xã hội. Bài viết khái quát một số vấn đề lý luận về đổi mới sáng tạo trong khu vực công, đồng thời chỉ ra các cơ hội và thách thức đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Việt Nam.

Từ khóa: đổi mới sáng tạo; khu vực công; Việt Nam.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền