Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:31
3570 Lượt xem

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

PGS, TS BÙI THỊ KIM HẬU

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần khơi dậy, phát huy tối đa nguồn lực con người, trong đó có đội ngũ trí thức. Bài viết phân tích thực trạng đội ngũ trí thức Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ này trong xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ khóa: trí thức; xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền