Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Nâng cao chất lượng cán bộ khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay
Thứ tư, 26 Tháng 4 2023 14:49
3551 Lượt xem

Nâng cao chất lượng cán bộ khoa học và hoạt động nghiên cứu khoa học của trường chính trị tỉnh Bắc Giang hiện nay

ThS ĐỖ VĂN LANH

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 542 (4-2023)

 

Tóm tắt: Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Đề án số 11-ĐA/TU về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn mức 1, giai đoạn 2022-2025”. Lãnh đạo trường xác định thực hiện Đề án số 11 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Để đạt được mục tiêu trên, trường cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

Từ khóa: chất lượng đội ngũ cán bộ; chất lượng nghiên cứu khoa học; Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang; trường chính trị chuẩn.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền