Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thành tựu trong kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng thời kỳ đổi mới
Thứ sáu, 02 Tháng 6 2023 08:48
3175 Lượt xem

Thành tựu trong kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng thời kỳ đổi mới

PGS, TS TRẦN KHẮC VIỆT

PGS, TS TRỊNH THỊ HỒNG HẠNH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 543 (5-2023)

 

Tóm tắt: Từ thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, trong đó có đổi mới công tác xây dựng Đảng, Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định quan điểm: kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Bài viết khái quát các nội dung chủ yếu thể hiện sự kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng những năm qua.

Từ khóa: đổi mới công tác xây dựng Đảng; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền