Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tuyên bố và Chương trình hành động Viên về quyền con người
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:38
2957 Lượt xem

Tuyên bố và Chương trình hành động Viên về quyền con người

PGS, TS NGUYỄN THANH TUẤN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

ThS TRỊNH THÚY LIỄU

Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Tuyên bố và Chương trình hành động Viên (tháng 6-1993) khẳng định tính phổ quát của nhân quyền, nhưng luôn tôn trọng tính đặc thù về dân tộc, khu vực. Hiện nay, dựa vào những thành tựu hành động trong 30 năm qua, cần phải vượt qua những thách thức để tăng cường hợp tác và tôn trọng, hiểu biết sự khác biệt nhằm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia theo hướng ưu tiên thực thi các điều ước quốc tế và thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách quốc gia nhằm tiếp tục thúc đẩy, bảo vệ quyền con người.

Từ khóa: Tuyên bố và Chương trình hành động Viên về quyền con người; tính phổ quát của nhân quyền; thúc đẩy, bảo vệ quyền con người.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền