Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Một số cải cách chính trị của Trung Quốc
Thứ sáu, 30 Tháng 6 2023 08:53
4856 Lượt xem

Một số cải cách chính trị của Trung Quốc

TS LÊ THỊ THU MAI

Viện Chính trị học,

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 544 (6-2023)

 

Tóm tắt: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quá trình cải cách, mở cửa qua hơn 40 năm đã đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo cơ sở vững chắc đưa quốc gia này tiếp tục tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Có được những thành công đó là do Trung Quốc đã và đang kiên trì thực hiện công cuộc cải cách, đi sâu cải cách chính trị, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Thực tiễn cải cách của Trung Quốc có thể rút ra những kinh nghiệm có giá trị đối với nhiều quốc gia.

Từ khóa: cải cách chính trị; Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền