Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chuyển đổi tôn giáo và hoạt động di cư của người Mông ở Việt Nam
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:16
2181 Lượt xem

Chuyển đổi tôn giáo và hoạt động di cư của người Mông ở Việt Nam

TS LÊ TÂM ĐẮC

Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Hơn 30 năm trở lại đây, một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc Mông ở nước ta chuyển đổi từ tín ngưỡng truyền thống sang đạo Tin lành và các hiện tượng tôn giáo mới có nguồn gốc từ Kitô giáo. Bài viết phân tích việc chuyển đổi tôn giáo này có liên quan đến hoạt động di cư tự do của người Mông. Từ đó khái quát một số vấn đề đáng quan tâm trong việc bảo đảm quyền tự do tôn giáo và quyền tự do cư trú của người dân; xử lý nghiêm minh các hoạt động lợi dụng tôn giáo gây bất ổn xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia; ngăn ngừa các thế lực thù địch lợi dụng để kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa ly khai tự trị, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ khóa: dân tộc Mông; chuyển đổi tôn giáo; hoạt động di cư.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền