Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Đối tác chiến lược toàn diện, dấu mốc mới và triển vọng quan hệ Asean - Hoa Kỳ
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:23
2896 Lượt xem

Đối tác chiến lược toàn diện, dấu mốc mới và triển vọng quan hệ Asean - Hoa Kỳ

TS TRỊNH THỊ HOA

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: ASEAN - Hoa Kỳ chính thức nâng cấp quan hệ hợp tác lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện năm 2022, cùng hướng tới một nhận thức chung: coi trọng đối tác, hợp tác bình đẳng; phát triển, cùng nhau thịnh vượng; kiến tạo môi trường an ninh, hòa bình cho khu vực. Việt Nam là thành viên của ASEAN, chủ động, tích cực cùng các nước ASEAN thúc đẩy quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ tương xứng với tầm “đối tác chiến lược toàn diện”. Bài viết làm rõ tầm quan trọng của cơ chế đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ để từ đó Việt Nam có chính sách đối ngoại phù hợp bảo đảm chủ quyền quốc gia dân tộc, đồng thời phát huy được cơ hội trong quan hệ song phương với Hoa Kỳ.

Từ khóa: quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền