Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Những chuyển biến trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên từ năm 2009 đến nay
Thứ sáu, 18 Tháng 8 2023 10:25
2157 Lượt xem

Những chuyển biến trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên từ năm 2009 đến nay

ThS DƯƠNG THÙY LINH

Viện Quan hệ quốc tế,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 545 (7-2023)

 

Tóm tắt: Vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là một trong những thách thức lớn nhất đối an ninh của khu vực Đông Bắc Á nói riêng và thế giới nói chung trong nhiều thập niên qua. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến nay, chính sách của Mỹ đối với vấn đề này cho thấy nhiều khía cạnh đáng chú ý, thể hiện những cách tiếp cận khác nhau, dù cùng hướng đến mục tiêu là phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên. Bài viết tập trung làm rõ những chuyển biến trong chính sách của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay.

Từ khóa: chính sách của Mỹ; vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền