Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Không lực lượng chính trị nào thay thế được vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:53
2537 Lượt xem

Không lực lượng chính trị nào thay thế được vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

TS NGUYỄN HẢI YẾN
Khoa Xây dựng Đảng,
Học viện Chính trị khu vực I

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Xuyên tạc, phủ nhận, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, cả lý luận và thực tiễn đã chứng minh, không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lãnh đạo Nhà nước và xã hội hiện nay.
Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo, cầm quyền.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền