Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Viện Nhà nước và Pháp luật 40 năm xây dựng và phát triển
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 16:59
2878 Lượt xem

Viện Nhà nước và Pháp luật 40 năm xây dựng và phát triển

PGS, TS TRƯƠNG HỒ HẢI
Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Năm 2023, Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tự hào kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển. Trên chặng đường 40 năm, Viện Nhà nước và Pháp luật đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để từng bước trưởng thành, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Học viện. Bài viết khái quát những thành tựu trong 40 năm xây dựng và phát triển của Viện Nhà nước và Pháp luật trên các mặt đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác cán bộ, xây dựng đơn vị, từ đó rút ra những kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển Viện trong thời gian tới.
Từ khóa: Viện Nhà nước và Pháp luật; 40 năm xây dựng, phát triển.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền