Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam hiện nay
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 17:03
2238 Lượt xem

Giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở Việt Nam hiện nay

PGS, TS NGUYỄN QUỐC THÁI
Viện Kinh tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong điều kiện tăng trưởng kinh tế đối mặt với nguy cơ suy giảm. Bài viết làm rõ thực trạng giải ngân vốn đầu tư công ở nước ta hiện nay, những khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ở nước ta trong thời gian tới.
Từ khóa: vốn đầu tư công; giải ngân vốn đầu tư.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền