Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cạnh tranh kinh tế trên thế giới và giải pháp để Việt Nam bảo đảm các lợi ích chiến lược
Thứ ba, 29 Tháng 8 2023 17:10
3451 Lượt xem

Cạnh tranh kinh tế trên thế giới và giải pháp để Việt Nam bảo đảm các lợi ích chiến lược

ThS HÀ THỊ VÂN ANH
Viện Kinh tế chính trị,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 546 (8-2023)

 

Tóm tắt: Hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có xu hướng ngày càng gay gắt và quyết liệt, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI, nhiều sự kiện và nhân tố mới đã xuất hiện, tác động mạnh mẽ và đa chiều đến nền kinh tế toàn cầu. Những cọ xát, va chạm và đan cài lợi ích phức tạp giữa các nước lớn ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình kinh tế - xã hội của các nước vừa và nhỏ, các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Từ khóa: cạnh tranh kinh tế; nước lớn; Việt Nam.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền