Trang chủ    Tin Ảnh    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kế thừa những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ở Việt Nam
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 10:32
2418 Lượt xem

Kế thừa những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ở Việt Nam

TRỊNH THỊ KIM THOA
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Đại học Thái Nguyên

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến môi trường và bảo vệ môi trường. Người cho rằng bảo vệ môi trường là nhiệm vụ của mỗi cá nhân và của cả xã hội, sự đóng góp của mỗi người là góp phần bảo đảm môi trường sống tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Bài viết tập trung tìm hiểu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường, từ đó kế thừa những giá trị trong tư tưởng của Người về bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ môi trường; phát triển bền vững.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền