Trang chủ    Tin Ảnh    Công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ
Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014 13:56
3071 Lượt xem

Công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ

Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa I

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa II

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014

Lễ khai giảng lớp cán bộ khoa học trẻ

Lễ khai giảng Lớp cao cấp Lý luận chính trị dành cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào 

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức dành cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào

 

 

 

Thông tin tuyên truyền