Trang chủ    Tin tức    Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015
Thứ năm, 17 Tháng 12 2015 16:42
1908 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015

(LLCT) - Ngày 14-12-2015, Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015. PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, Đ/c Tạ Thị Dần, đại diện Công đoàn Học viện tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Báo cáo công tác năm 2015 nêu rõ: Năm 2015, Tạp chí chuyển địa điểm vào làm việc tại Trung tâm Học viện, đây là điều kiện thuận lợi để Tạp chí hoàn thành công việc, tăng cường kết nối với các đơn vị trong Học viện. Hệ thống quy chế, quy định của Tạp chí cũng đã và đang thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện. Tuy nhiên, bộ máy nhân sự của đơn vị còn một số hạn chế nhất định, trong năm 2016 sẽ tích cực kiện toàn cơ cấu phòng, phấn đấu đổi mới các ấn phẩm hơn nữa.

Kết quả nổi bật trong năm 2015, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở,lãnh đạo Tạp chí luôn thực hiện công khai, dân chủ trong các hoạt động của đơn vị; xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức về các mặt công tác của đơn vị, trên cơ sở đó định ra những công việc trọng tâm phải giải quyết; thực hiện việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, công chức; lãnh đạo chuyên môn lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình,kịp thời giải đáp những đề nghị, kiến nghị của cán bộ, công chức.

Công tác chuyên môn, hoàn thành, xuất bản 3 ấn phẩm tiếng Việt, tiếng Anh và điện tử, bảo đảm đúng thời hạn, kịp thời, đúng quy trình, sản phẩm có chất lượng, không để xảy ra sai sót lớn. Công tác hành chính - trị sự ngày càng được nâng cao về chất lượng, hỗ trợ hiệu quả cho công tác biên tập - xuất bản.

Ban lãnh đạo Tạp chí thẳng thắn chỉ ra một số công việc đề ra trong nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2014 chưa hoàn thành: chưa kiện toàn được cán bộ lãnh đạo cấp phòng, chưa triển khai được việc đổi mới, nâng cấp Tạp chí Lý luận chính trị điện tử, công tác quyết toán nhuận bút Tạp chí điện tử còn chưa kịp thời. Trong năm 2016, Tạp chí cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát bổ sung hoàn thiện hệ thống quy định, văn bản.

(PGS, TS Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại Hội nghị )

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện nhất trí với nội dung Báo cáo và nhấn mạnh: Tạp chí đã tiếp tục truyền thống hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đã phát huy dân chủ, mọi công việc, đều được công khai, minh bạch, đơn vị đoàn kết, thống nhất. Dù còn nhiều khó khăn, Tạp chí đã vận hành 3 ấn phẩm tạp chí an toàn, bảo đảm đúng tôn chỉ mục đích, đúng kỳ hạn. Một số bài đăng trên Tạp chí có chất lượng tốt, cơ cấu bài cân đối giữa các chuyên mục, duy trì tốt nội dung các chuyên đề. Tạp chí cũng đã tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động chung của Học viện.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt mạnh, còn tồn tại một số điểm: Năm 2015, Tạp chí chưa có đột phá nổi bật, cần cố gắng phát huy tinh thần năng động, sáng tạo hơn nữa. Đối với vấn đề kiện toàn cơ cấu tổ chức, cần nghiên cứu đề xuất phương án hợp lý nhằm bảo đảm quy trình xuất bản; nghiên cứu hướng phát triển tạp chí LLCT điện tử. Trong năm 2016, Tạp chí cũng cần lên phương án thực hiện điều tra đánh giá hiệu quả của các ấn phẩm, bảo đảm ấn phẩm đến đúng địa chỉ, mở rộng mạng lưới phát hành cả Tạp chí tiếng Việt và tiếng Anh.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Các ý kiến đều đồng tình nhất trí cao với nội dung Báo cáo, đồng thời tập trung vào các giải pháp hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản trong thời gian tới. Hội nghị là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tổng kết, nhìn lại quá trình công tác trong suốt năm vừa qua và đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy dân chủ, tích cực phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng đơn vị và Học viện để bảo đảm quyền và lợi ích của cán bộ, công chức.

Minh Ngọc

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền