Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học: Võ Chí Công với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 11:36
970 Lượt xem

Hội thảo khoa học: Võ Chí Công với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(LLCT) - Sáng ngày 27-4-2016, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Chương trình sưu tầm tài liệu viết tiểu sử các dồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và cách mạng Việt Nam (đề tài Võ Chí Công - Tiểu sử) tổ chức Hội thảo khoa học: Võ Chí Công với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài Học viện.

(Đồng chí Võ Chí Công trong một lần về thăm người dân huyện Hiệp Đức - căn cứ cách mạng của Khu ủy 5 (Ảnh tư liệu))

Báo cáo đề dẫn, PGS,TS Phạm Hồng Chương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết: Đồng chí Võ Chí Công (Võ Toàn) sinh ngày 7-8-1912 tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Được kế thừa truyền thống yêu nước, yêu quê hương, gia đình, đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và hoạt động cách mạng từ năm 1930, được kết nạp Đảng năm 1932. Cuộc đời đồng chí gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước thế kỷ XX. Đồng chí có nhiều cống hiến trên nhiều trọng trách  mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: Bí thư Khu ủy V, Phó Bí thư Trung ương cục miền Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước; Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một trong những học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân; luôn quý trọng dân; sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, được đồng chí đồng bào quý mến, tin cậy.

Việc viết tiểu sử và công bố tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và nhà nước nói chung, của dồng chí Võ Chí Công nói riêng có ý nghĩa lớn. Không chỉ để giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ mà còn là sự ghi nhận đầy đủ nhất những cống hiến của  các đồng chí đối với Đảng, cách mạng và dân tộc ta. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ này cũng góp phần vào cuộc đấu tranh chống lại âm mưu chống phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, giữ vững uy tín của Đảng, của chế độ.

Ban Tổ chức Hội thảo nhận được hàng chục báo cáo tham luận của các nhà nghiên cứu: Đồng chí Võ Chí Công với việc xây dựng, phát triển Nhà nước Việt Nam (PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng); Đồng chí Võ Chí Công với cách mạng tháng Tám (PGS,TS Nguyễn Thị Kim Dung); Đồng chí Võ Chí Công với phong trào cách mạng ở Liên khu V (PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng); Đồng chí Võ Chí Công với phong trào cách mạng khu V những năm chống chiến lược chiến tranh cục bộ (PGS,TS Trịnh Thị Hồng Hạnh); Võ Chí Công trong chiến tranh Việt Nam hóa (PGS,TS Bùi Đình Phong); ggggggggggggNhững cống hiến về mặt lý luận của đồng chí Võ Chí Công trong sự nghiệp đổi mới (PGS,TS Trần Minh Trưởng); Đồng chí Võ Chí Công với việc đổi mới trên lĩnh vực phân phối, lưu thông, giá – tiền – lương (TS Nguyễn Thắng Lợi)…

Hội thảo tập trung thảo luận làm rõ hơn đóng góp của đồng chí Võ Chí Công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập trung vào các nội dung:

-      Đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Chí Công trước Đại hội VI. Các tham luận tập trung thảo luận đóng góp của đồng chí Võ Chí Công trong lĩnh vực kinh tế, nhất là nông nghiệp. Bên cạnh đó, đồng chí cũng có nhiều đóng góp quan trọng trong việc chuẩn bị tiền đề lý luận và thực tiễn cho xây dựng đường lối đổi mới của Đảng

-      Đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Chí Công từ Đại hội VI đến Đại hội VII của Đảng. Giai đoạn này, đồng chí với vai trò là người đứng đầu Hội đồng Nhà nước, đã góp phần thể chế hóa đường lối đổi mới của Đảng trên thực tế.

-      Với vai trò là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí luôn thể hiện đạo đứcc cách mạng trong sáng, suốt đời trung thành và phấn đấu không ngừng cho lý tưởng của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền