Trang chủ    Tin tức    Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người sau 30 năm đổi mới ở Việt Nam”
Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 10:10
1977 Lượt xem

Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người sau 30 năm đổi mới ở Việt Nam”

(LLCT) - Sáng 14-6-2016, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế tổ chức Hội thảo “Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người sau 30 năm đổi mới ở Việt Nam”. Tham dự Hội thảo có PGS,TS Phạm Thị Khanh, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế; PGS,TS Vũ Quang Thọ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, cùng các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Mục đích của Hội thảo là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, trong đó làm rõ bản chất tăng trưởng kinh tế vì mọi người hay tăng trưởng bao trùm; phân tích, đánh giá thực trạng về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới; từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người ở Việt Nam thời gian tới.

Trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS,TS Phạm Thị Khanh nhấn mạnh: Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế cao liên tục và dài hạn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – công nghê, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nền kinh tế Việt Nam đã và đang gặp phải những khó khăn, thách thức mới, trong đó nổi bật là mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững về xã hội. Do đó, trong thời gian tới cần có các nguyên tắc, giải pháp nhằm xây dựng, hoàn thiện khung lý thuyết, với các mô hình gắn kết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS,TS Nguyễn Thị Thơm, Viện Kinh tế, nêu rõ chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều cải thiện, thứ hạng HDI trên bản đồ thế giới tăng lên, chỉ số tuổi thọ tăng nhanh, chỉ số phát triển giới có nhiều bước tiến so với thời kỳ trước, sự khác biệt giữa thứ bậc của chỉ số thu nhập và chỉ số phát triển con người đã được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: phát triển con người của Việt Nam những năm gần đây có xu hướng chậm lại; sự tiến bộ trong phát triển con người giữa các địa phương không đồng đều; nghèo đa chiều tuy giảm, song còn chênh lệch lớn giữa nông thôn và thành thị…

PGS,TS Vũ Quang Thọ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nêu rõ: Sự nghiệp phát triển con người ở Việt Nam tuy đã có những thành tựu đáng kể, song vẫn còn không ít bất cập, nổi cộm nhất là vấn đề tiền lương và chi tiêu của người lao động.

PGS,TS Võ Văn Đức cho rằng phương pháp tính tiền lương tối thiểu theo tháng như hiện nay đã không còn phù hợp, không phản ánh đúng bản chất của nền kinh tế thị trường, dẫn đến mức tiền lương của người lao động thấp, không đáp ứng được nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã thảo luận, chia sẻ quan điểm và đưa ra các giải pháp đề xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển con người như sau:

- Nhóm giải pháp vĩ mô: Ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tăng trưởng kinh tế bao trùm; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển con người.

- Nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế tạo động lực vật chất cho phát triển con người: Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm,  phát triển các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

- Nhóm giải pháp bảm đảm các nguồn lực phát triển: Nâng cao năng lực khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn lao động, huy động, phân bố hiệu quả nguồn lực tài chính.

- Nhóm giải pháp bảm đảo an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và công bằng: Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục; giảm nghèo bền vững; xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội gắn với công bằng xã hội.

Thùy Linh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền