Trang chủ    Tin tức    Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017
Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 10:14
962 Lượt xem

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

(LLCT) - Trong 2 ngày 3 và 4-8-2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Tổng cục III Bộ Công an, Học viện Hành chính quốc gia và các cơ quan thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, các học viện, trường đại học, các đơn vị đối tác của Học viện; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện, các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc; Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt toàn hệ thống Học viện, lãnh đạo các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường bộ, ngành trong cả nước.

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017 do PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện trình bày, đã khái quát kết quả các mặt công tác năm học vừa qua, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân để làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới.

Báo cáo nêu rõ, năm học 2015-2016, nhiều sự kiện quan trọng diễn ra, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ cùng sự phối hợp của các ban, bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành, Học viện đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học đã đạt nhiều thành tích nổi bật, cụ thể: toàn hệ thống đã áp dụng nội dung khung chương trình của Đề án 1677 vào các hệ lớp; theo hướng tích hợp các môn học vào từng chuyên đề, chú trọng cập nhật những vấn đề thực tiễn và nội dung mới; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình gắn với đổi mới phương pháp giảng dạy; quy mô đào tạo tăng và loại hình ngày càng đa dạng. Trong đó chú trọng bồi dưỡng theo chức danh.

Các nhiệm vụ khoa học được triển khai đa dạng, phong phú, gồm cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, các cấp, và đều hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng. Học viện đã xây dựng và ban hành Chiến lược hoạt động khoa học của Học viện 2016-2030; bổ sung, hoàn thiện Quy chế quản lý khoa học…

Các mặt công tác tổ chức- cán bộ, hành chính, hậu cần, công nghệ thông tin, kế hoạch-tài chính, hợp tác quốc tế, công tác trường chính trị, thanh tra, thi đua - khen thưởng, thông tin khoa học, tạp chí, xuất bản; công tác đảng - đoàn thể… được thực hiện nghiêm túc, có những đổi mới, cải tiến, nỗ lực khắc phục khó khăn và đạt nhiều kết quả.

Với phương châm Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả”, Học viện xác định 10 phương hướng, nhiệm vụ và xác định các biện pháp thực hiện trong năm học 2016-2017 của toàn hệ thống Học viện, các trường chính trị, trường bộ, ngành: Tập trung triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên các hướng: đóng góp vào sự phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung phát triển một số chuyên ngành thế mạnh, đặc thù của Học viện, hình thành đội ngũ chuyên gia có ủy tín trong và ngoài nước; Tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm: cơ bản, hệ thống, hiện đại, và thực tiễn; đảm bảo các nội dung đào tạo, giảng dạy thống nhất và quản lý chặt chẽ trong toàn Học viện và các trường chính trị, trường bộ ngành; Đẩy mạnh và đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những kết quả mà Học viện đã đạt được, đồng thời biểu dương công sức, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên đang công tác trong hệ thống Trường Đảng trên cả nước. Đồng chí nêu rõ, tình hình đất nước sau hơn 30 năm đổi mới và những chuyển biến sâu rộng diễn ra trên mọi mặt của đời sống thế giới đương đại đang ngày càng đặt ra nhiều vấn đề hệ trọng và cấp bách, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt của Đảng và Nhà nước càng cần phải được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có đức, có tài, vừa “hồng” vừa “chuyên”, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp mới.

Trước bối cảnh đó, yêu cầu hệ thống Học viện, với vai trò là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, lý luận, trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của hệ thống chính trị, phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, đổi mới tư duy, nhận thức cho phù hợp tình hình mới, cụ thể là: cần gắn kết chặt chẽ và hiệu quả hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu lý luận với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; cần có giải pháp đột phá, đổi mới trong nghiên cứu lý luận, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên hệ thống Trường Đảng là những đảng viên gương mẫu, tinh thông về lý luận am tường thực tiễn. Học viện cần thể hiện rõ vai trò trong giải quyết các tình huống thực tiễn phức tạp.

Thay mặt đội ngũ cán bộ, giảng viên toàn Học viện, các trường chính trị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành đối với Học viện trong thời gian qua; đồng thời khẳng định Học viện sẽ quán triệt đầy đủ và thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo định hướng của đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nỗ lực xây dựng, phát triển Học viện để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.                                   
Tại Hội nghị, Học viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm học 2016-2017 nhằm triển khai hiệu quả các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu với phương châm “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả”.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện hiệu quả thực chất các phương hướng, nhiệm vụ năm học. Trong đó, nhấn mạnh phương hướng xây dựng toàn hệ thống Học viện thành thể thống nhất, sử dụng hiuệ quả nguồn lực chung của toàn hệ thống; quản lý điều hành công khai và minh bạch, thống nhất; tiếp tục rà soát các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; kịp thời bổ sung đáp ứng nhu cầu thực tế.

Cụ thể hóa phương châm "Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả", như hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy chế; cải cách hành chính, kiện toàn lại một số đơn vị; xác định rõ các mối quan hệ; xây dựng đồng bộ đội ngũ cán bộ

Kết luận Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, năm học 2016-2016 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020), nhiều vấn đề đặt ra cần nghiên cứu, giải quyết. Ban Giám đốc đã tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị gửi tới, lắng nghe các ý kiến tại Hội nghị và vừa qua, Ban Giám đốc cũng đã làm việc với 37 đơn vị trực thuộc, có các kết luận cụ thể và trong thời gian tới sẽ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời với triển khai thực hiện 10 phương hướng, nhiệm vụ, 8 giải pháp mà Hội nghị đã nêu ra.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, cần kịp thời điều chỉnh chương trình, bổ sung, hoàn thiện nội dung gắn với đổi mới phương pháp. Phải khắc phục những hạn chế trong quy chế đào tạo, bám sát quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, chú ý đặc thù Trường Đảng, tính hệ thống. Nghiên cứu khoa học, trước hết phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu những vấn đề lớn, mới để cung cấp những luận cứ khoa học cho những chủ trương, chính sách lớn, vừa chú trọng những nhiệm vụ đột xuất, những vấn đề sự kiện có tính thời sự.

Về công tác các trường chính trị, cần thống nhất nhận thức toàn Học viện, các trường chính trị, trường bộ, ngành là một hệ thống thống nhất, cùng có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị. Các viện chuyên ngành cần nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác trường chính trị, trong xây dựng khung chương trình, nội dung chương trình; cần có giải pháp, kiến nghị nhằm thống nhất nhận thức của các ban, bộ ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của trường chính trị.

Tình hình đội ngũ cán bộ, giảng viên đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, cả số lượng và chất lượng. Để xây dựng đội ngũ liên tục, bảo đảm hiệu quả, cần xác định chỉ tiêu phù hợp, cụ thể, cần chú trọng đào tạo, xây dựng dự nguồn,... Các trường cần xây dựng đề án, xác định được thực trạng, yêu cầu, phương hướng phát triển. Là hệ thống lớn, mỗi năm có hàng trăm nghìn lượt học viên, cần phải xây dựng và ban hành Điều lệ Trường chính trị, cần sự quan tâm đúng mức của các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị.

Nguyễn Trịnh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền