Trang chủ    Tin tức    Tọa đàm khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam”
Thứ ba, 23 Tháng 8 2016 17:26
1937 Lượt xem

Tọa đàm khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam”

(LLCT) - Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam” nhằm làm rõ những công lao và cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam.

Tham dự Tọa đàm có nhiều nhà khoa học, giảng viên của Học viện, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam… PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học; TS Lý Việt Quang, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, PGS,TS Phạm Ngọc Anh nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn cùng trao đổi về cuộc đời và sự nghiệp, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của người chiến sĩ cộng sản Võ Nguyên Giáp đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung làm sáng tỏ hai nội dung cơ bản:

Về các nhân tố ảnh hưởng đến con người và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các nhà khoa học khẳng định: gia đình, quê hương, thời đại và bản thân là nhân tố quan trọng nhất. Quê hương và gia đình giữ vai trò quan trọng, là tiền đề, là cái nôi trong việc hình thành nhân cách của mỗi con người. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nho giáo, trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng và anh hùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thấm nhuần tinh thần yêu nước, thấm đẫm nghĩa khí anh hùng xả thân vì nước của nhiều nhà yêu nước trong lịch sử của dân tộc. Bên cạnh đó, xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX đã đưa Võ Nguyên Giáp đến với con đường giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi lầm than nô lệ theo ánh sáng Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về những đóng góp của Đại tướng, các nhà khoa học đều cho rằng, với hơn 50 năm tham gia hoạt động chính trị ở cấp cao nhất, trong đó có 30 năm là Tổng Tư lệnh Quân đội, đồng chí được coi là Người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng có nhiều đóng góp trong các chiến công vĩ đại của dân tộc. Bên cạnh đó, trong các lĩnh vực khác, như giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử… đồng chí đều có nhiều đóng góp quan trọng. Với những cống hiến xuất sắc cho cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã tôn vinh đồng chí là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã luôn là tấm gương sáng của người cộng sản kiên trung, có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

 

Hoa Mai

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền