Trang chủ    Tin tức    Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2016
Thứ sáu, 02 Tháng 12 2016 15:18
1133 Lượt xem

Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2016

(LLCT) - Ngày 1-12-2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2016, đánh giá hoạt động hợp tác quốc tế của toàn hệ thống Học viện trong năm qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2017.

Tham dự Hội nghị có GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện; ông Bùi Lê Thái, Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các Học viện trực thuộc và các cơ quan, đơn vị trong Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Trong định hướng phát triển của Học viện đã xác định rõ công tác hợp tác quốc tế cần xuất phát từ yêu câu, nhiệm vụ và thực tiễn của Học viện, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Ngoài tổng kết thực tiễn, phát triển tư duy lý luận, cần nhìn nhận, đánh giá, phân tích dự báo bối cảnh quốc tế, tham chiếu kinh nghiệm quốc tế để phục vụ yêu cầu phát triển. Trên thực tế, công tác đối ngoại trong năm 2016 đã đi đúng định hướng đề ra, có nhiều hoạt động thực chất như các chương trình phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đối với lớp bồi dưỡng dự nguồn chiến lược, Chương trình 165, qua đó khai thác được các nguồn lực trong và ngoài nước,  mang lại hiệu quả thiết thực cho Học viện.

Trong năm 2016, Học viện đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ hợp tác quốc tế:

Trong năm2016, toàn hệ thống Học viện đã tổ chức được 28đoàn ra với 209 lượt người (trong đó Học viện trung tâm: 11đoàn ra, với 94lượt người); 65 đoàn vào (trong đó Học viện trung tâm: 43 đoàn vào với 386 lượt người).

Học viện đã tổ chức nhiều cuộc tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế, tiếp các đại sứ đến từ các nước: Pháp, Bỉ, Anh, Đan Mạch, Canada, Ấn Độ, Chilê, Giám đốc World Bank, Trưởng đại diện văn phòng KOICA, Trưởng đại diện JICA,... vàHọc việntiếp tục là điểm đến của các đoàn khách cấp cao đến thăm và làm việc, như đón tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước CHDCNDLào...

Trong năm, toàn hệ thống Học viện đã tổ chức hơn 30 cuộc toạ đàm, hội thảo quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia, học giả đến từ các nước: Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Thái Lan, một số nước Mỹ Latinh và Bắc Âu,...Các hoạt động này đã góp phần hiệu quả vào tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý:Tổ chức thành công các khóa đào tạo ngắn hạn cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Môdămbich (20 học viên).Đào tạo hàng trăm các cán bộ trung, cao cấp của Lào sang học tập và nghiên cứu theo các hệ lớp. Học viện cũng phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức, đón học viên Campuchia sang tham gia khóa bồi dưỡng công tác dân vận.

Các chương trình hợp tác với JICA, KOICA, Đại sứ quán Nhật, Hàn Quốc, Đại sứ quán Anh, Cộng hòa Pháp,…đã góp phần vào quá trình đào tạo, bồi dưỡng 6 lớp Dự nguồn Cán bộ cấp cao, hơn 200 lượt các cán bộ của hệ thống Học viện tham gia các khóa ngắn hạn ở nước ngoài về khoa học quản lý, chính sách công, truyền thông, báo chí,…

Báo cáo tổng kết đã đề ra các phương hướng hoạt động hợp tác quốc tế trong năm 2017 và những năm tiếp theo của Học viện là:

Một là, tiếp tục duy trì, phát triển quan hệ với các đối tác hiện có, phát triển thêm các đối tác mới, là những cơ quan khoa học quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.

Hai là, hướng các hoạt động hợp tác quốc tế vào phục vụ thiết thực cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, trước mắt góp phần tích cực vào việc đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, phương pháp quản lý công tác đào tạo của Học viện.   

Ba là, tăng cường công tác nghiên cứu trao đổi học thuật và chia sẻ tri thức với các đối tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của toàn hệ thống Học viện.

Bốn là, tiếp tục phục vụ tốt công tác đào tạo cán bộ cho các đảng bạn, chú trọng đặc biệt tới các quan hệ truyền thống, hữu nghị và gắn bó keo sơn với nước bạn Lào anh em, tình đồng chí với các Đảng tiến bộ, cánh tả trên thế giới.

Năm là, đa dạng hóa các hình thức và phương thức hợp tác với các đối tác nước ngoài phù hợp xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Mở rộng các đối tác quốc tế thiện chí và sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ tri thức, trao đổi học thuật.

Sáu là, quản lý tốt các dự án, các hội nghị, hội thảo quốc tế, các đoàn ra và đoàn vào, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và công tác an ninh tư tưởng. Kết quả nghiên cứu của các dự án, kỷ yếu hội thảo, báo cáo của các đoàn ra cần phải được phổ biến rộng rãi để đông đảo cán bộ nghiên cứu, giảng viên và cả học viên tham khảo qua hệ thống thư viện của Học viện.

Bảy là, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hợp tác quốc tế ở trung tâm Học viện và các học viện trực thuộc.

Tám là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác quản lý và hoạt động đối ngoại của toàn hệ thống Học viện theo hướng “kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả” theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. 

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các Học viện khu vực I, II, III, IV đã nêu bật những kết quả mà đơn vị mình đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập cần tập trung giải quyết, cũng như đề xuất phương hướng đổi mới công tác đối ngoại trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Lê Thái, Chánh Văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá công tác đối ngoại của Học viện trong năm vừa qua đạt được nhiều thành tựu, ký kết được các thỏa thuận hợp tác quốc tế (MOU) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tạo dựng được mối quan hệ với các đối tác mới, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống (Lào, Trung Quốc), đa dạng hóa hình thức hợp tác: trao đổi đoàn, tổ chức nghiên cứu chung, hội thảo quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của Học viện. Trong những năm tới, Học viện cần có định hướng hoạt động hợp tác quốc tế, đối ngoại theo trọng tâm, trọng điểm dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Học viện. Cụ thể cần hướng hợp tác quốc tế vào đào tạo các bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, cần có sự phân cấp rõ ràng giữa Học viện Trung tâm và các Học viện khu vực trong hoạt động hợp tác quốc tế.

Thùy Linh

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền