Trang chủ    Tin tức    Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Thứ sáu, 20 Tháng 1 2017 15:51
990 Lượt xem

Hội nghị Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

(LLCT) - Ngày 18-1-2017, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

(Quang cảnh Hội nghị “Báo chí Toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017”)

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin -Truyền thông; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đông đủ lãnh đạo cơ quan chủ quản và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo đánh giá công tác báo chí năm 2016, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác báo chí năm 2017, tham luận của một số đại biểu.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định những thành tựu báo chí nước nhà đã đạt được trong năm qua.

Về tình hình hoạt động báo chí.

Hiện cả nước có 859 cơ quan báo chí in, trong đó có 199 báo, 660 tạp chí, tăng thêm 2 so với năm 2015;  135 báo chí điện tử tăng 30 cơ quan so với năm 2015; 67 đài phát thanh và truyền hình.

Trong năm, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Báo chí đã tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả, góp phần vào thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng; cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tích cực tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ. Báo chí đã thông tin, phản ánh toàn diện và kịp thời về các sự kiện quan trọng, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh đậm nét các giải pháp điều hành kinh tế – xã hội của Chính phủ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; hoạt động của các bộ, ngành, địa phương được báo chí quan tâm, chủ động tuyên truyền, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng, Nhà nước chỉ đạo được báo chí thông tin, phản ánh khách quan, thận trọng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Báo chí cũng đã đăng tải ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà chuyên môn đánh giá, dự báo trên tinh thần khách quan, xây dựng, góp phần xử lý những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, báo chí cũng tích cực phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới; kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp, hướng đi thiết thực; đấu tranh kiên quyết với những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực xã hội; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của người dân. Nhiều cơ quan báo chí đã tổ chức và thông tin về các sự kiện văn hóa, thể thao gắn với phong trào thanh niên tình nguyện, biển đảo, chia sẻ khó khăn với đồng bào, hỗ trợ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Báo chí cũng đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam…

Bên cạnh đó, vẫn tồn tại một số hạn chế: Một số cơ quan báo chí thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ đã được quy định trong giấy phép; thông tin phiến diện; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân, không phù hợp định hướng thông tin; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân... Một số cơ quan báo chí coi nhẹ quá trình biên tập, duyệt bài, chưa coi trọng đúng mức trách nhiệm xã hội của báo chí; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục, vi phạm quảng cáo, vi phạm bản quyền… vẫn tồn tại.

Về công tác chỉ đạo, quản lý báo chí.Năm qua, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, song các cơ quan chỉ đạo báo chí đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo kịp thời công tác báo chí; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp báo chí; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ báo chí; tăng cường công tác hợp tác quốc tế và thông tin đối ngoại trong lĩnh vực báo chí…

Hội nghị đã xác định những nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động báo chí và công tác báo chí năm 2017. Theo đó, cơ quan chỉ đạo, định hướng, quản lý cần nỗ lực hơn nữa, nắm bắt kịp thời các vấn đề, sự kiện, diễn biến tình hình; kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền, nhất là vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Các cơ quan báo chí khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền có hiệu quả nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Báo chí năm 2016 và Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có kết quả các nghị quyết của Quốc hội; chính sách, pháp luật, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Báo chí bám sát, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962- 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977- 18/7/2017), đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm 2017...

Báo chí tiếp tục là lực lượng nòng cốt, quan trọng thực hiện tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm, các thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động, tích cực đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các tiêu cực và tệ nạn xã hội. Báo chí tuyên truyền có hiệu quả các vấn đề về chủ quyền biển đảo, về quan hệ quốc tế, bảo đảm độc lập chủ quyền Tổ quốc, đồng thời bảo đảm môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới; tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quản lý báo chí, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và nhà báo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận ưu điểm, thành tích, hạn chế, thiếu sót của công tác báo chí năm 2016; phân tích sâu sắc những bài học kinh nghiệm về chỉ đạo, định hướng, quản lý, thông tin, tuyên truyền, nhất là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề cần quan tâm trong công tác báo chí năm 2017 và những năm tiếp theo trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định những kết quả mà các cơ quan báo chí đạt được trong năm 2016.  Theo đó, trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí phải tự chủ về tài chính, vừa phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị lẫn chăm lo đời sống cho cán bộ phóng viên, báo chí cả nước đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Nhất là việc thông tin, phản biện những chính sách, chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ. Bên cạnh việc sẽ tăng cường công tác quản lý về báo chí, Chính phủ cũng sẽ tạo nhiều điều kiện cho báo chí tiếp tục phát triển thuận lợi. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục tăng cường thông tin kịp thời cho báo chí trong thời gian tới, nhất là bảo vệ bản quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan báo chí, các nhà báo...

Tổng kết Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những đóng góp của báo chí cả nước trong năm 2016  trong việc tích cực đóng góp vào những thành tựu, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước như: Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Bên cạnh đó, báo chí đã thông tin kịp thời các sự kiện nóng, vấn đề quan trọng, bức xúc, tình huống đột xuất trong đời sống xã hội. Đồng chí nêu rõ: năm 2017, báo chí đứng trước những thách thức không nhỏ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với công nghệ số phát triển sẽ có tác động trực tiếp tới công nghệ làm báo, công nghệ truyền tin, công nghệ tiếp cận thông tin và tác nghiệp của nhà báo. Do đó, phóng viên, biên tập viên cần cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương thức làm báo, quản lý báo chí; trau dồi bản lĩnh chính trị để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí cũng nhấn mạnh: năm 2017, công tác báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống; coi trọng việc phát hiện, cổ vũ động viên các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, những biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống; chống những biểu hiện tham nhũng lãng phí, lợi ích nhóm; tạo diễn đàn để các tầng lớp nhân dân hiến kế đóng góp giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Bằng khen tặng 20 tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng tốt năm 2016 trong tuyên truyền các chủ đề về biểu dương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phòng chống tiêu cực, tham nhũng...

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền