Trang chủ    Tin tức    Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia và Hội đồng Lý luận Trung ương
Thứ sáu, 03 Tháng 3 2017 10:06
667 Lượt xem

Lễ ký kết Chương trình hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia và Hội đồng Lý luận Trung ương

(LLCT) - Ngày 1-3-2017, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2016-2021 nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống. 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Việc hợp tác giữa hai cơ quan trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đã được duy trì nhiều năm nay và đạt nhiều kết quả. Việc tiếp tục ký kết hợp tác sẽ vừa là nhiệm vụ vừa là cơ hội để hai cơ quan trao đổi học thuật cũng như phối hợp triển khai các đề tài khoa học mà Đảng, Nhà nước giao. Đặc biệt, trong năm 2017, Học viện sẽ tập trung vào hoạt động kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga - 100 năm của chủ nghĩa xã hội hiện thực; đánh giá, so sánh các mô hình trên thế giới: phong trào cánh tả Mỹ La tinh, các nước Đông Âu, CNXH đặc sắc Trung Quốc… Sự phối hợp của Hội đồng Lý luận Trung ương là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của hoạt động này.Đồng chí mong muốn hai cơ quan sẽ có tiếng nói thống nhất để công tác phối hợp đi vào trọng tâm, có chất lượng cao và phát huy được hiệu quả.

GS, TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan là quan hệ mật thiết, máu thịt, lâu bền trên cả phương diện nghiên cứu, giảng dạy và cán bộ. Nhiều cán bộ chủ chốt và các thành viên của Hội đồng là cán bộ, nguyên cán bộ lãnh đạo của Học viện; nhiều công trình khoa học có sự tham gia, thẩm định, đánh giá của hai cơ quan; một số chuyên đề dành cho lớp dự nguồn cán bộ cao cấp của Đảng có sự góp sức của Hội đồng… Sự phối hợp trong nghiên cứu khoa học giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tạo thành thế kiền ba chân cho công tác lý luận của Đảng.GS, TS Phùng Hữu Phú khẳng định: trong thời gian tới, Hội đồng sẽ nghiêm túc thực hiện các nội dung mà hai bên ký kết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu các chương trình, dự án, đề tài về lý luận chính trị. Đồng tổ chức, chủ trì một số hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề liên quan đến chính trị; trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai bên liên quan đến lý luận chính trị; chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị; phối hợp đề xuất các kiến nghị chính sách cho Trung ương Đảng và Chính phủ về các vấn đề liên quan đến lý luận chính trị; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Hội đồng Lý luận Trung ương có trách nhiệm: xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hợp tác giữa hai cơ quan, thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ đã cam kết. Chủ động tư vấn cho Học viện Chính trị định hướng những vấn đề lý luận cần tập trung nghiên cứu; phối hợp xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Phối hợp thực hiện các cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát, nghiên cứu đánh giá và dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Chuyển giao cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kết quả những công trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, các đề tài khoa học trong chương trình nghiên cứu lý luận chính trị cấp nhà nước, các ấn phẩm do Hội đồng phát hành. Duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai cơ quan.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hàng năm triển khai Chương trình hợp tác giữa hai cơ quan và nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ đã cam kết. Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương trong tư vấn về định hướng những vấn đề lý luận cần tập trung nghiên cứu; tham gia xây dựng, triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước trong Chương trình hợp tác giữa hai bên. Phối hợp tổ chức và triển khai thực hiện các cuộc hội thảo, tọa đàm, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình trong và ngoài nước liên quan đến lý luận chính trị. Cung cấp tài liệu, cử các cán bộ có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn  phù hợp tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chắt lọc, chuyển giao cho Hội đồng lý luận Trung ương kết quả những công trình nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ, đề tài khoa học các cấp, các bản tin thường kỳ, ấn phẩm do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát hành liên quan đến lý luận chính trị. Duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa hai cơ quan.

 

Hoa Mai

Các bài viết khác