Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học: Hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Thứ tư, 29 Tháng 3 2017 15:13
970 Lượt xem

Hội thảo khoa học: Hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(LLCT) - Ngày 28-3-2017, Viện Kinh tế thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện và PGS, TS Bùi Văn Huyền, Viện trưởng Viện Kinh tế đồng chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Nguyễn Quốc Thái, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế khẳng định: Đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là một vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam. Phong trào khởi nghiệp của Việt Nam đã hình thành ở tầm quốc gia và thu hút được nhiều nguồn lực trong và ngoài nước; góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, Chính phủ đóng vai trò là “người kiến tạo”, thiết lập cơ chế chính sách, tạo dựng hành lang pháp lý, và hỗ trợ tiếp cận về nguồn vốn...để đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thực sự là động lực và tác nhân quyết định trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhận thức được vai trò của thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Chính phủ và Quốc hội đã ban hành nhiều chính sách quan trọng để tạo lập một hệ thống thể chế có tính toàn diện. Những cố gắng của Chính phủ trong thời gian qua đã tạo ra nhiều dấu ấn tích cực nhưng kết quả thực hiện còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học về hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Các tham luận tại Hội thảo của TS Đậu Anh Tuấn (VCCI), TS Lê Xuân Sang (Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam), TS Lê Xuân Bá (CIEM),… đề cập đến 8 chủ đề liên quan đến việc hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bao gồm: (i) Hoàn thiện thể chế tài chính; (ii) Hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ; (iii) Hoàn thiện thể chế kinh tế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ công; (iv) Hoàn thiện thể chế về thị trường lao động; (v) Hoàn thiện thể chế về thị trường khoa học công nghệ; (vi) Hoàn thiện thể chế đầu tư; (vii) Hoàn thiện thể chế kinh tế khuyến khích sự hình thành cộng đồng tài trợ; (viii) Hoàn thiện thể chế kinh tế về sự tham gia của các doanh nghiệp khởi nghiệp trong cung ứng các giải pháp công nghệ cho các cơ quan của nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội thảo, PGS, TS Lê Quốc Lý đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, đồng thời, khẳng định tính cấp thiết của việc hoàn thiện thể chế kinh tế phù với với quy luật phát triển tất yếu của đất nước và xu thế toàn cầu. Đồng chí mong muốn những kết luận tại Hội thảo sớm được áp dụng vào thực tiễn, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời gian tới.

Lê Bảo Ngọc

Các bài viết khác