Trang chủ    Tin tức    Toạ đàm khoa học: Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam
Thứ năm, 23 Tháng 11 2017 17:22
814 Lượt xem

Toạ đàm khoa học: Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

(LLCT) - Ngày 23-11-2017, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Toạ đàm khoa học: “Đồng chí Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” nhân Kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt.

Chủ trì toạ đàm có: PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Kiệt tên khai sinh là Phan Văn Hoà, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23-11-1922 tại Vĩnh Long. Đồng chí tham gia cách mạng từ khi 16 tuổi, kết nạp Đảng năm 17 tuổi. Cuộc đời của đồng chí gắn liền với những trang sử vẻ vang, oanh liệt của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng trong các giai đoạn: Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân - đế quốc và công cuộc xây dựng - đổi mới đất nước.

Ban tổ chức Hội thảo nhận được 22 tham luận và nhiều ý kiến của các nhà khoa học, tập trung làm sáng tỏ những đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng nước ta.

Một là, đồng chí Võ Văn Kiệtcó nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Các tham luận của PGS,TS Nguyễn Thị Kim Dung và ThS Lê Thị Hằng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, nêu rõ: đồng chí đồng chí Võ Văn Kiệt tham gia lãnh đạo thành công khởi nghĩa giành chính quyền ở Rạch Giá, góp phần làm nên thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám (1945) ở Nam Bộ. Từ 1941-1945, trên cương vị Ủy viên Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Rạch Giá, đồng chí kiên cường bám đất, bám dân, có nhiều đóng góp trong xây dựng lực lượng cách mạng, bảo vệ căn cứ địa U Minh trở thành đầu não chỉ huy cách mạng của các tỉnh miền Tây Nam Bộ và là nơi huấn luyện cán bộ, sản xuất vũ khí chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền ở Rạch Giá và các tỉnh miền Tây. Đây là một trong những nhân tố góp phần làm nên thắng lợi to lớn, trọn vẹn của Cách mạng Tháng Tám 1945.

Các nhà khoa học khẳng định: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ở Bạc Liêu và Rạch Giá, đồng chí Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo trực tiếp quân và dân lập nhiều chiến công, làm phá sản ý đồ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của địch, góp phần tích cực vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đồng chí Võ Văn Kiệt có nhiều đóng góp quan trọng. Sau Hiệp định Giơnevơ, đồng chí ở lại miền Nam trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng. Đồng chí luôn bám đất, bám dân, chỉ đạo cơ sở đấu tranh với kẻ thù, giữ gìn lực lượng cách mạng. Nhiều âm mưu thủ đoạn của kẻ thù được đánh bại, góp phần đánh bại kế hoạch của kẻ thù, buộc chúng đàm phán và ký Hiệp định Pari (1973). Sau đó, đồng chí cùng với Ban lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam trực tiếp lãnh đạo làm thất bại âm mưu lấn chiếm vùng giải phóng của địch, tạo đà cho sự phát triển của cách mạng miền Nam.

Với cương vị Ủy viên Đảng ủy đặc biệt của Chiến dịch Hồ Chí Minh và Uỷ ban Quân quản thành phố, đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ huy các cánh quân thần tốc tiến vào thành phố, phối hợp với nhân dân, buộc chính quyền Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hai là, đồng chí Võ Văn Kiệtlà nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo thời kỳ trước đổi mới

PGS,TS Vũ Văn Thuấn, TS Trần Văn Hải, ThS Trần Thị Huyền, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định: đồng chí Võ Văn Kiệt có nhiều đóng góp trong việc chuẩn bị tiền đề cho đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước sau này.

Là Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí đã có nhiều quyết sách năng động, phù hợp vơi thực tiễn; từng bước ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh thời gian này là bài học cho cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 1982, đồng chí Võ Văn Kiệt được Trung ương giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Chủ tịch Uỷ ban kế hoạch Nhà nước. Đồng chí cùng tập thể Bộ Chính trị đổi mới mạnh mẽ cách nghĩ, cách làm tìm giải pháp cho những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, làm tiền đề cho công cuộc đổi mới sau này.

Ba là, đồng chí Võ Văn Kiệtcó nhiều cống hiến xuất sắc trong thời kỳ đổi mới

Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí chỉ đạo các cấp, ngành hiện thực hóa đường lối đổi mới của Đảng; đưa nước ta vượt qua giai đoạn khó khăn: giảm lạm phát, khắc phục nạn đói, tiến đến xuất khẩu gạo... Đồng chí có nhiều đóng góp trong xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và dân sinh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tiêu biểu là đường dây điện 500KV Bắc - Nam.

Trong quan hệ quốc tế, đồng chí Võ Văn Kiệt có những đóng góp quan trọng cùng Trung ương Đảng thực hiện đường lối đối ngoại mở rộng, thúc đẩy quá trình bình thường hoá quan hệ song phương và đa phương với nhiều đối tác quan trọng, phá vỡ thế bao vây cấm vận, từng bước đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, đi vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Bốn là, đồng chí là một nhân cách đạo đức mẫu mực, trong sáng

86 tuổi đời, 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã dành trọn đời cho Tổ quốc, nhân dân. Đồng chí tiêu biểu cho nếp sống trong sáng, cần kiệm; luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng để các thế hệ sau học tập và noi theo.

Hoa Mai

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền