Trang chủ    Tin tức    Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
Thứ ba, 12 Tháng 12 2017 18:10
1159 Lượt xem

Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022

(LLCT) - Ngày 11,12-12-2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự Đại hội có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo và các đồng chí Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện cùng đông đảo đại biểu đến từ các công đoàn trực thuộc và cơ sở.

Với phương châm "đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới. Đại hội có 2 phiên.

Phiên thưa nhất, Đại hội đã thông qua Quy chế, chương trình làm việc; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tài chính ; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa III và các đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên. Một số tham luận của các công đoàn cơ sở được trình bày tại phiên này.

Ban Chấp hành Công đoàn Học viện khóa III nhiệm kỳ 2017-2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 25 đồng chí. Chủ tịch Công đoàn: TS Nguyễn Thị Thành; 2 Phó Chủ tịch: TS Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị.

Phiên thứ hai của Đại hội diễn ra long trọng với nhiều nội dung.

Đại hội được nghe - xem phóng sự Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 -2022. Đây là hình thức báo cáo sáng tạo, thu hút được sự chú ý của các đại biểu và tái hiện chân thực, sinh động hoạt động tiêu biểu của công đoàn Học viện nhiệm kỳ qua.

Theo đó, trong 5 năm qua, trước tình hình thế giới và khu vực nhiều diễn biến phức tạp trên mọi lĩnh vực; trong nước nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra; Học viện có một số thay đổi về tổ chức bộ máy đã tác động đến hoạt động công đoàn của Học viện. Tuy nhiên, với 42 Công đoàn trực thuộc, 5 công đoàn cơ sở ở các Học viện trực thuộc và 37 công đoàn trực thuộc ở Học viện trung tâm, 2.212 đoàn viên công đoàn, Công đoàn Học viện đã đạt được nhiều kết quả trong công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng và thực hiện các hoạt động xã hội; công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; hoạt động nữ công khởi sắc với nhiều kết quả; công tác tài chính coogn khai, minh bạch, đúng quy định; công tác kiểm tra Công đoàn được quan tâm.

Bên cạnh đó, công tác công đoàn thời gian qua còn một số hạn chế:

-  Một số công đoàn cơ sở mới chỉ dừng ở việc thăm hỏi hình thức, chưa thực sự quan tâm đến tâm tư, đời sống của công đoàn viên.

-   Một số ủy viên Ban Chấp hành công đoàn chưa thực sự tích cực tham gia hoạt động, chưa sát sao theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách.

-  Công tác thông tin, báo cáo của các Công đoàn trực thuộc còn chậm, gây khó khăn trong công tác tổng hopej của Văn phòng công đoàn.

-  Một số công đoàn còn chậm triển khai các hoạt động chung.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện các nhiệm vụ:

-   Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội;

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đòn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

-   Tổ chức các phong trào thi đua trong công đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đẩy mạn các hoạt động xã hội, từ thiện;

-  Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

-  Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ; công tác tài chính và kiểm tra công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn và những thành tích Công đoàn Học viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu lần thứ III Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đoàn viên công đoàn Học viện; được diễn ra trong bối cảnh Học viện đang nỗ lực về mọi mặt để thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động, trong đó có yêu cầu xây dựng tổ chức Công đoàn Học viện không ngừng lớn mạnh, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 20 Hội nghị Trung ương 6 khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện do Đảng và Nhà nước giao phó. Công đoàn đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống chính trị của Học viện nói riêng, trong hệ thống tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam nói chung. Công đoàn luôn giữ vững định hướng mục đích, tôn chỉ hoạt động, trưởng thành về mọi mặt, góp phần xứng đáng vào sự lớn mạnh và phát triển không ngừng của Học viện. Để đạt được những thành tích trên, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Học viện và Công đoàn Viên chức Việt Namtrong triển khai, chỉ đạo các phong trào, hoạt động; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tích cực động viên và khuyến khích đoàn viên nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, Đồng chí Nuyễn Xuân Thắng  nhấn mạnh và đề nghị Công đoàn Học viện quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 sau đây:

Một là, quán triệt các chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền để đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng ủy Học viện, tiếp tục đổi mới mọi hoạt động của Công đoàn đặt trong sự đổi mới toàn diện, hệ thống của Học viện.

Chú trọng tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam thời kỳ mới, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII; Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh".

Hai là, Công đoàn phải đi đầu trong việc quán triệt, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; góp phần tích cực vào xây dựng văn hóa Trường Đảng, xây dựng Học viện có một đội ngũ cán bộ, công chức, lao động có ý thức kỷ luật tốt, chuyên nghiệp, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất của nhà giáo mẫu mực, nhà khoa học tâm huyết, say mê nghề nghiệp, luôn tìm tòi, sáng tạo, có trách nhiệm và dấn thân trước các vấn đề có liên quan đến sự phát triển của Học viện, Tổ quốc, nhân dân và dân tộc.

Ba là, xây dựng các phong trào hoạt động có chiều sâu với việc làm sát thực, góp phần đưa phong trào thi đua lên một tầm cao mới, thành động lực phát triển để Học viện thực sự là môi trường tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện nhân cách, là điều kiện nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực, chuyên môn của mỗi người. Công đoàn phải tham mưu Ban Giám đốc xây dựng được các tiêu chí thi đua cụ thể, đánh giá đúng người, đúng việc; nêu gương các điển hình tiên tiến; đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động, xử lý nghiêm khắc những hành vi thiếu lành mạnh làm ảnh hưởng đến quá trình đổi mới của Học viện; tham gia đắc lực cùng với chính quyền, các đoàn thể khác quản lý tốt các mặt hoạt động của Học viện.

Bốn là, Công đoàn cần sâu sát hơn nữa để nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của đoàn viên, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn; điều kiện công tác; vấn đề liên quan đến kế hoạch thực hiện cải cách tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tại Học viện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc tìm biện pháp tháo gỡ.

Năm là, đẩy mạnh và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên đoàn viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; tăng cường các hoạt động nữ công; chủ động và tích cực hơn nữa trong tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện; đa dạng hóa các hoạt động của Công đoàn, góp phần giáo dục nâng cao ý thức chính trị và trách nhiệm xã hội của từng đoàn viên Công đoàn.

Sáu là, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng Ban chuyên môn và từng thành viên, có đôn đốc, kiểm tra đảm bảo hoạt động có hiệu quả; hoạt động phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, bám sát chương trình công tác của Học viện để định hướng hoạt động Công đoàn thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu chào mừng Đại hội và biểu dương thành tích xuất sắc của công đoàn Học viện thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Công đoàn Học viện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 6 yêu cầu của đồng chí Giám đốc Học viện.

Đại hội đã khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong nhiệm kỳ vừa qua; thông qua Nghị quyết và bế mạc.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền