Trang chủ    Tin tức    Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị
Thứ năm, 21 Tháng 12 2017 22:12
972 Lượt xem

Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

(LLCT) - Ngày 21-12-2017, tại Hà Nội, Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Hội đồng: PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Nguyên Giám đốc Học viện, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương… và toàn bộ cán bộ, biên tập viên của Tạp chí.

Khai mạc Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: công tác tư tưởng của Đảng trong đó có nghiên cứu lý luận là vấn đề được quan tâm hiện nay. Là cơ quan ngôn luận và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, việc nâng cao chất lượng của Tạp chí, hoạt động của Hội đồng Biên tập có ý nghĩa cấp thiết. Đồng chí đề nghị các Ủy viên Hội đồng đóng góp ý kiến để góp phần nâng cao chất lượng Tạp chí, nhất là trong công tác phát triển lý luận, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; quy tụ các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu trẻ; phát triển tạp chí điện tử…

Thay mặt Hội đồng Biên tập, PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng biên tập, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập, báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Tạp chí và Hội đồng Biên tập thời gian qua. Theo đó, Tạp chí đã góp phần phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện; tham gia công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng, tuyên truyền các sự kiện - ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Học viện, công tác truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, quy trình biên tập - xuất bản trên cả 3 ấn phẩm (tiếng Việt bản in, điện tử và tiếng Anh) được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích; góp phần nâng cao chất lượng bài viết, đáp ứng yêu cầu của bài báo khoa học. Việc giới thiệu Tạp chí được duy trì ổn định, thường xuyên đến đông đảo bạn đọc qua nhiều kênh khác nhau.

Các đồng chí Ủy viên Hội đồng biên tập: GS,TS Lê Hữu Nghĩa, GS,TS Trần Văn Phòng, PGS,TS Trần Khắc Việt… đánh giá cao nỗ lực của Tạp chí trong năm qua với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí của Học viện. Theo đó, Tạp chí đã đổi mới hình thức trình bày, quy trình biên tập có thẩm định chuyên gia… góp phần nâng cao chất lượng bài viết, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Trong năm 2018, năm “bản lề” thực hiện các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tạp chí cần tập trung vào một số vấn đề:

-   Giới thiệu nhiều hơn các công trình nghiên cứu giá trị của nghĩa Mác - Lênin;

-   Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và phản ánh việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII; cần có bài viết “đón đầu” Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII…

-   Phản ánh các sự kiện lớn trong năm: Kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác, 170 năm ngày Tuyên ngôn Đảng Cộng sản ra đời, 45 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam…

-   Cần tiếp tục tăng số lượng và nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh chống tư tưởng sai trái, thù địch… bằng cách đặt bài các chuyên gia.

Kết thúc Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao nỗ lực của Tạp chí trong thời gian qua. Tạp chí đã tạo được nhiều khởi sắc về cả nội dung và hình thức, đưa thêm được nhiều bài tuyên truyền các sự kiện và nhân vật lịch sử; hình thức dần đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước; cách thức tổ chức biên tập được chú trọng, nhất là phát huy vai trò của phản biện chuyên gia. Đồng chí yêu cầu Tạp chí kết hợp với một số đơn vị liên quan xây dựng đề án cơ chế hoạt động của Hội đồng biên tập các cơ quan báo chí của Học viện. Năm 2018, Tạp chí cần tập trung một số công việc: xây dựng kế hoạch biên tập, chú ý đến triển khai, cụ thể hóa một số Nghị quyết của Trung ương Khóa XII, các sự kiện kỷ niệm lớn; tăng cường bài và xây dựng đề án đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng các chuyên mục và mở số chuyên đề kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác.

Hoa Mai

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền