Trang chủ    Tin tức    Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2017
Thứ ba, 09 Tháng 1 2018 15:41
854 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2017

(LLCT) - Ngày 8-1-2017, Tạp chí Lý luận chính Trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị Cộng tác viên để có đánh giá, trao đổi ý kiến về công tác biên tập - xuất bản năm 2017 và phương hướng biên tập xuất bản Tạp chí trong năm 2018.

PGS, TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập Tạp chí chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Báo chí - Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông); Hội Nhà báo cùng đông đảo cộng tác viên của Tạp chí.

Thay mặt Ban Biên tập, PGS, TS Vũ Hoàng Công báo cáo tình hình hoạt động của Tạp chí trong năm qua. Theo đó, Tạp chí đã góp phần phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện; tham gia công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận của Đảng, tuyên truyền các sự kiện - ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; góp phần thực hiện công tác đối ngoại của Học viện, công tác truyền thông đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, quy trình biên tập - xuất bản trên cả 3 ấn phẩm (tiếng Việt bản in, điện tử và tiếng Anh) được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích; góp phần nâng cao chất lượng bài viết, đáp ứng yêu cầu của bài báo khoa học. Việc giới thiệu Tạp chí được duy trì ổn định, thường xuyên đến đông đảo bạn đọc qua nhiều kênh khác nhau. Công tác cộng tác viên được chú trọng, thường xuyên trao đổi, xin ý kiến tác giả trước khi biên tập, đăng tải.

Tại Hội nghị, các cộng tác viên đã đánh giá cao những đóng góp của Tạp chí trong năm qua không chỉ với hệ thống báo chí của Học viện mà cả với nền báo chí cách mạng Việt Nam.

PGS, TS Trần Công Trục, nguyên Trưởng Ban Biên giới Chính phủ bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tiên tham dự Hội nghị Cộng tác viên của Tap chí. Đồng chí khẳng định: Tạp chí là nơi sinh hoạt lý luận chính trị tích cực, hiệu quả của các nhà khoa học, góp phần khẳng định sự bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê nin. Năm 2018, nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ chính trị trong bối cảnh hiện nay là quan trọng. Do đó, Tạp chí cần tập trung đặt bài vệ chủ đề nêu trên, nhất là các bài liên quan đến luật pháp trong bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc; nâng cao hiểu biết, bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhất là pháp luật quốc tế trong bảo vệ quyền và chủ quyền quốc gia cho cán bộ, biên tập viên.

Đại tá Nguyễn Nhâm nhấn mạnh, với các vấn đề quốc tế và mang tính toàn cầu, Tạp chí cần có tiếng nói góp phần luận giải; qua đó, tiếp tục khẳng định tính khoa học, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường CNXH mà Đảng ta lựa chọn.

PGS, TS Trần Nguyễn Tuyên, Ban Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đánh giá cao những bước tiến về chủ đề, hình thức, ấn phẩm phong phú; biên tập kỹ lưỡng của Tạp chí thời gian qua. Đồng chí mong muốn Tạp chí có chuyên mục nghiên cứu dự báo, tránh tình trạng tụt hậu về lý luận. Tạp chí có thể mở số chuyên đề phối hợp với các cơ quan nghiên cứu khác; đổi mới khâu tiếp nhận bài, cần có phản hồi nhanh; tăng cường quan hệ giữa cộng tác viên và Tạp chí; đổi mới phương thức trình bày cho khoa học, hấp dẫn hơn.

GS, TS Trịnh Duy Luân, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho rằng, đối tượng tuyên truyền của Tạp chí phong phú, không chỉ những vấn đề tư tưởng, lý luận mà cả các vấn đề thực tiễn. Tạp chí cần mở rộng chuyên mục thực tiễn để các lĩnh vực nghiên cứu thực tiễn khác (như xã hội học) được tham gia diễn đàn khoa học hàng đầu này.

TS Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, mong muốn chất lượng Tạp chí được nâng cao hơn nữa, hoạt động phong phú hơn (qua các hội thảo, toạ đàm). Đồng chí mong muốn, Tạp chí chú trọng vấn đề hội nhập quốc tế; gợi mở những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra về tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt… để các nhà khoa học, tạp chí tiếp tục quan tâm nghiên cứu, luận giải.

PGS, TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đánh giá cao nỗ lực cán bộ Tạp chí, với số lượng ít (14 cán bộ, biên tập viên, nhân viên) mà duy trì tốt 3 ấn phẩm. Bên cạnh đó, nội dung Tạp chí phong phú, tích cực; được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, bạn đọc và các nhà khoa học đánh giá cao. Nhiều chuyên mục, trong đó có chuyên mục Diễn đàn phát huy được vai trò tích cực. Nhiều chuyên mục được mở đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Biên tập tốt, ít sai sót. Đối tượng độc giả Tạp chí rất chọn lọc nhưng rất phong phú: lãnh đạo, nhà nghiên cứu, giảng dạy, người học lý luận; người nước ngoài quan tâm đến lý luận Việt Nam. Đồng chí mong muốn Tạp chí tập trung vào các bài lý luận về chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng; hướng tới nghiên cứu nền tảng lý luận, dự báo lý luận. Các nội dung: tổng kết thực tiễn, diễn đàn; các bài tranh luận, đối thoại; đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch cần được phát huy.

TS Nguyễn Minh Phong, Báo Nhân dân đánh giá: Trong năm qua, Tạp chí không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, có nhiều bài tốt được độc giả quan tâm; làm tốt công tác cộng tác viên. Đồng chí mong muốn Tạp chí cần tiếp tục đổi mới, học tập kinh nghiệm của các Tạp chí khác. Các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh Nghị quyết của Đảng cần được Tạp chí đăng tải nhiều hơn, cần có tranh luận, lý giải các vấn đề mới, chưa cụ thể trong các văn bản của Đảng.

Kết luận Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Viết Thảo khẳng định: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2017, Tạp chí đạt được nhiều kết quả, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các cộng tác viên, các nhà khoa học. Thay mặt Ban Giám đốc Học viện,  Hội đồng Biên tập, đồng chí trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp đó. Năm tới, Tạp chí sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến cộng tác viên tại Hội nghị và bằng nhiều con đường khác nhau.

Đồng chí mong muốn, năm 2018, Tạp chí cần tập trung vào các công việc cụ thể:

- Tạp chí cần tham gia mạnh mẽ hơn quá trình tiếp tục đổi mới tư duy lý luận của Đảng trong bối cảnh đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới. Tư duy lý luận cần đi trước, mở đầu. Cơ quan có vai trò quan trọng là Học viện, trong đó có Tạp chí. Lãnh đạo Tạp chí cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để xác định kế hoạch xuất bản, huy động cộng tác viên tham gia.

- Để xây dựng kế hoạch thiết thực, hiệu quả, Tạp chí cần bám sát chương trình hoạt động của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ để có bài phản ánh và đặt bài cộng tác viên. Đồng thời, bám sát chương trình hoạt động của Học viện (cả nghiên cứu khoa học và đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy).

- Lãnh đạo Tạp chí cần chủ động xây dựng kế hoạch xuất bản tin bài trong bối cảnh Học viện quy hoạch báo chí toàn Học viện. Có như vậy, tạp chí mới xây dựng được các bài “đinh”, mang bản sắc lý luận chính trị.

- Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cộng tác viên qua hội thảo, diễn đàn, khảo sát thực tiễn. Tạp chí cần coi đây là công việc có ý nghĩa sống còn.

 

Hoa Mai 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền