Trang chủ    Tin tức    Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Vụ Quản lý Khoa học
Thứ hai, 22 Tháng 10 2018 17:02
558 Lượt xem

Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Vụ Quản lý Khoa học

(LLCT) - Ngày 19-10-2018, Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Các cán bộ Vụ Quản lý khoa học và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Dự Lễ Kỷ niệm có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; Các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Học viện; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Vụ Quản lý khoa học qua các thời kỳ; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài Học viện.

Tại Lễ Kỷ niệm, PGS, TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của Vụ Quản lý khoa học qua các thời kỳ. Đồng chí khẳng định, những thành tích nổi bật có được là sự đóng góp, tinh thần đoàn kết gắn bó của các thế hệ cán bộ của Vụ Quản lý khoa học. Bước sang một giai đoạn phát triển mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, phát huy những thành tích đạt được trong 40 năm qua, Vụ Quản lý khoa học quyết tâm đổi mới toàn diện, đồng bộ tất cả các mặt công tác theo phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả mà Ban Giám đốc đề ra, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đổi mới cơ chế, phương thức quản lý nhằm tạo động lực thúc đẩy và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Học viện.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Vụ Quản lý khoa học xác định: 1) Công tác tham mưu: phát huy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của cán bộ công chức Vụ, đồng thời tranh thủ nguồn lực trí tuệ của các nhà khoa học của Học viện, tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc các hoạt động nghiên cứu nhằm góp phần cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng cương lĩnh, góp phần xây dựng đất nước thời kỳ tiến lên CNXH, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, tham gia vào việc xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng,…; tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý và nghiên cứu khoa học của Học viện. 2) Về công tác quản lý: đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý khoa học của Học viện trong giai đoạn mới, chuẩn hóa quy trình quản lý khoa học, xây dựng quy trình quản lý cho từng loại hình, nhiệm vụ khoa học, rà soát, lựa chọn tên đề tài nghiên cứu, thực hiện quản lý trong nghiên cứu đến sản phẩm cuối cùng được ứng dụng vào thực tế; đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu xây dựng các bản báo cáo kiến nghị; xây dựng cơ chế hình thành và hoạt động của các nhóm nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành; đẩy mạnh xã hội hóa các sản phẩm khoa học, đăng tải kết quả nghiên cứu lên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; 3) Xây dựng đơn vị: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng, chú trọng đào tạo kỹ năng quản lý khoa học cho cán bộ; hoàn thiện quy chế làm việc.

Với những thành tích đạt được, Vụ Quản lý khoa học đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, là sự ghi nhận của Chính phủ đối với những thành tích, đóng góp của Vụ trong công tác khoa học.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ Quản lý khoa học

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả sau 40 năm xây dựng và phát triển của các thế hệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Vụ Quản lý khoa học. Đồng thời, đồng chí cũng đặt ra những nhiệm vụ sắp tới của Vụ: 1) Trong thời gian tới, trước những yêu cầu nhiệm vụ chung của Học viện là đổi mới nội dung chương trình đào tạo dành cho đối tượng lãnh đạo các cấp phải cơ bản, cập nhật thực tiễn và hiện đại, trực tiếp tham gia vào quá trình tổng kết cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các văn kiện của đại hội, hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, do đó, vai trò của Vụ Quản lý khoa học phải đặc biệt chú ý xây dựng được kế hoạch, quy chế, cách thức tổ chức để góp phần giúp Học viện đạt được yêu cầu nhiệm vụ. 2) Cần ban hành quy chế chặt chẽ làm căn cứ cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học, các kết quả nghiên cứu khoa học phải có kiến nghị, đề xuất cụ thể, phục vụ thiết thực cho sự phát triển của đất nước. 3) Quản lý khoa học hệ thống: tăng cường sự liên kết chặt chẽ công tác quản lý khoa học giữa Học viện trung tâm và các học viện trực thuộc, giữa các viện chuyên ngành, các cơ quan nghiên cứu khoa học bên ngoài thông qua việc phối hợp nghiên cứu. 4) Xây dựng đội ngũ cán bộ của Vụ Quản lý khoa học đồng đều về chuyên môn và trình độ. 5) Nâng cao việc phối hợp trong quản lý khoa học với hợp tác quốc tế, trong thời gian tới, Vụ Quản lý khoa học cần quan tâm hơn nữa đến việc tham gia vào các hoạt động khoa học hợp tác quốc tế của Học viện.

Bảo Ngọc

Các bài viết khác