Trang chủ    Tin tức    Lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam
Thứ ba, 21 Tháng 5 2019 08:50
845 Lượt xem

Lễ kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

(LLCT) - Kỷ nệm 56 năm ngày Khoa học và công nghệ, sáng 17-5-2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm ngày khoa học công nghệ Việt Nam. Lễ kỷ niệm được tổ chức trực tuyến giữa các điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu vực II (Thành phố Hồ Chí Minh), Học viện Chính trị Khu vực III (Thành phố Đà Nẵng), Học viện Chính trị Khu vực IV (Thành phố Cần thơ).

 

Tham dự Lễ kỷ niệm có PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện;  TS Trần Văn Tùng Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ; các đồng chí lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện cùng đông đảo cán bộ khoa học của Học viện.

Tại buổi Lễ,  PGS, TS Lê Văn Lợi, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học điểm lại những kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019. Theo đó, trong năm học 2018- 2019,  Học viện đã thực hiện gần 60 đề tài khoa học cấp quốc gia, hoàn thành các thủ tục triển khai nghiên cứu các chương trình Khoa học công nghệ cấp quốc gia, tổ chức nghiệm thu nhiều đề tài thuộc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted), nghiệm thu cấp nhà nước 8/9 đề tài do Ban Bí thư giao; thực hiện nghiệm thu 30 đề tài cấp Bộ và 365 đề cấp cơ sở và Giám đốc giao nhiệm vụ. Trong công tác Hội thảo khoa học, Học viện đã  tổ chức trên 170 các hội thảo khoa học, tọa đàm các cấp, liên quốc gia; thực hiện hàng trăm cuộc tọa đàm, báo cáo chuyên đề.  Công tác tư liệu và xây dựng thư viện điện tử được đẩy mạnh, nhiều công trình nghiên cứu khoa học được xã hội hóa.

Hoạt động của hội đồng khoa học và tư vấn khoa học tiến hành thường xuyên, định kỳ, phát huy vai trò trách nhiệm và được đánh giá cao, bước đầu tạo cơ chế cho hình thành nghiên cứu khoa học, cải tiến quy trình quản lý và các thủ tục hành chính, ứng dụng phần mềm trong kiểm tra, đánh giá chất lượng nghiên cứu đề tài.

Các kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện đã cung cấp luận cứ khoa học, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,đặc biệt, các nhiệm vụ khoa học triển khai bám sát các định hướng, chương trình hoạt động của Trung ương Đảng và Chính phủ nên cung cấp được một số luận cứ khoa học, thực tiễn cần thiết cho việc hoạch định chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và các chương trình, đề án của bộ, ngành, địa phương.

Phương hướng trong những năm tới, Học viện sẽ xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học bám sát các chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học công nghệ, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mở rộng quy mô các loại hình nghiên cứu nhằm phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ của Trung ương, đồng thời nâng cao tính ứng dụng và ý nghĩa thực tiễn của các đề tài nghiên  cứu khoa học.

Tại buổi Lễ, TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và chính sách côngnêu rõ, các kết quả của các nghiên cứu khoa học xã hội sẽ góp phần tác động, tạo những chuyển biến trong xã hội, nhưng khó đo đếm cụ thể, trực tiếp. Do đó Học viện cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học với quy mô rộng và thực chất hơn nữa.  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này có thể đưa ra là: Học viện cần có quy hoạch đào tạo, sử dụng đội ngũ khoa học, xác định biên chế phù hợp,  xác định tổng thể cán bộ khoa học trong từng thời kỳ, có cơ chế thu hút các nhà khoa học trẻ và xây dựng các chuyên gia đầu ngành, xây dựng môi trường học thuật, tạo môi trường cho các nhà nghiên cứu khoa học học tập, nghiên cứu, phát huy năng lực của cán bộ trẻ; xây dựng cơ sở vật chất hiện đại cho nghiên cứu và giảng dạy; cần có chiến lược hợp tác nghiên cứu bài bản với các nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới; hoàn thiện cơ chế sử dụng tài chính, tạo động lực cho các đồng chí làm nghiên cứu khoa học.

Tại Buổi Lễ, TS Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Học viện Khu vực II báo cáo tình hình nghiên cứu khoa học của đơn vị. Theo đó, hoạt động khoa học của Học viện thu hút được nhiều cán bộ nghiên cứu giảng dạy tham gia, nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, xác định kế hoạch hóa các hoạt động quản lý khoa học từ giao nhiệm vụ đến nghiệm thu đề tài, phân bổ kinh phí thực hiện hợp lý, công bằng. Học viện đã áp dụng cơ chế thưởng – phạt trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm gia tăng tính nghiêm túc, chất lượng trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Học viện đã xây dựng quỹ phát triển khoa học tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy, nghiên cứu  mạnh dạn tham gia nghiên cứu, đấu thầu các đề tài khoa học.

Phát biểu chỉ đạo định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, PGS, TS Lê Quốc Lý đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của Học viện, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã có đa dạng các hoạt động trên nhiều lĩnh vực  hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học. Những thành tựu đó đã khẳng định uy tín, vị thế của Học viện trong chặng đường 70 năm phát triển, đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Học viện luôn ý thức sâu sắc về thành quả của hoạt động khoa học, đã hoàn thành hàng trăm ngàn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học,  xuất bản hàng trăm nghìn bài báo khoa học, có nhiều kết quả nghiên cứu đã có tác động làm chuyển biển mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức xã hội. Tuy nhiên chưa đánh giá đúng tầm và chưa nhiều nghiên cứu khoa học đồ sộ mà có tầm ảnh hưởng lớn trong nghiên cứu và thế giới.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, công tác khoa học của Học viện phải bám sát và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 và các nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng về phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ. Các hoạt động khoa học tại Học viện phải góp phần tham mưu hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp các luận cứ khoa học phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nhiệm vụ chính trị khác của Học viện; có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu của cách mạng 4.0. Bên cạnh những nhiệm vụ Nhà nước giao, Học viện cần tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình nhiệm vụ nghiên cứu, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài Học viện nhằm phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Trung ương Đảng, Chính phủ giao, v.v..

Tại buổi Lễ kỷ niệm, Học viện đã tổ chức triển lãm, giới thiệu những công trình, ấn phẩm tiêu biểu xuất bản trong năm 2018-2019. Triển lãm do Nhà xuất bản Lý luận chính trị chủ trì triển khai.

 

Nguyễn Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền