Trang chủ    Tin tức    Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị
Thứ sáu, 03 Tháng 1 2020 14:59
1035 Lượt xem

Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

(LLCT) - Ngày 2-1-2020, tại Hà Nội, Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Hội đồng Biên tập. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị, chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Hội đồng biên tập: GS, TS Lê Hữu Nghĩa, Nguyên Giám đốc Học viện, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS Lê Quốc Lý, Nguyên Phó Giám đốc Học viện, GS, TS Mạch Quang Thắng; GS, TSKH Phan Xuân Sơn; PGS, TS Trần Khắc Việt và các cán bộ, biên tập viên của Tạp chí.

Thay mặt Hội đồng Biên tập, PGS,TS Vũ Hoàng Công, Tổng Biên tập, Ủy viên Thường trực Hội đồng Biên tập, báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Tạp chí và Hội đồng Biên tập trong năm vừa qua. Năm 2019, Tạp chí đã bám sát định hướng công tác tư tưởng lý luận của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; bám sát công tác đào tạo và nghiên cứu lý luận của Học viện, sớm xây dựng kế hoạch biên tập và hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tạp chí Lý luận chính trị bản tiếng Việt xuất bản đúng định kỳ 12 số/năm, tổng số 236 bài với 6 chuyên mục thường kỳ. Bên cạnh các chuyên mục thường xuyên, Tạp chí đã mở một số chuyên mục kỷ niệm như: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Dân vận”, 70 năm truyền thống vẻ vang của Học viện, Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong năm, Tạp chí đã đăng tải một số bài mang tính tổng kết và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Học viện. Trên các mục Nghiên cứu, phát triển lý luận, và Diễn đàn, Tạp chí đã chú trọng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Tạp chí Lý luận chính trị bản điện tử đăng khoảng 250 bài tiếng Việt, trong đó 80-85% các bài đã được đăng trên Tạp chí in hằng tháng, số còn lại là bài và tin đăng mới, cập nhật các hoạt động khoa học lý luận trong và ngoài Học viện. Quy trình tiếp nhận, biên tập, duyệt đăng được bảo đảm chặt chẽ, chính xác. Ngoài ra Tạp chí điện tử phiên bản tiếng Anh đã đăng lại toàn bộ các bài viết tiếng Anh đã đăng trên tạp chí in.

Tạp chí Lý luận chính trị bản tiếng Anh xuất bản hằng quý, trong năm 2019 đã xuất bản đủ 4 số, trong đó có 1 số đặc biệt kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện. Mỗi số đăng tải 16 bài, được chọn lọc kỹ càng; công tác biên tập, biên dịch, hiệu đính được thực hiện nghiêm túc, chỉn chu. Ngoài nhiệm vụ phục vụ hợp tác quốc tế của Học viện, góp phần vào công tác thông tin đối ngoại của đất nước, tạp chí tiếng Anh đã đáp ứng được nhu cầu, mong muốn của đội ngũ nghiên cứu khoa học của Học viện trong công bố nghiên cứu bằng tiếng nước ngoài theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo

Phát biểu ý kiến đóng góp về công tác biên tập của Tạp chí năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020, các đồng chí Ủy viên Hội đồng biên tập đánh giá cao nỗ lực của Tạp chí trong năm qua với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí của Học viện. Cả 3 ấn phẩm bảo đảm tôn chỉ, mục đích, tính chất của Tạp chí Lý luận chính trị, phục vụ tích cực công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác hợp tác quốc tế của Học viện, công tác tư tưởng - lý luận, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác thông tin đối ngoại của Nhà nước. Tuy đội ngũ cán bộ còn mỏng, đa số là cán bộ trẻ nhưng Tạp chí đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, có bước chuyển mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức, ngày càng khẳng định được uy tiến trên các diễn đàn học thuật, được đông đảo bạn đọc đón nhận, đánh giá cao.

GS, TS Lê Hữu Nghĩa cho rằng, trong năm 2020, Tạp chí cần đẩy mạnh đăng tải các bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Cần nắm bắt các vấn đề lý luận, thực tiễn; đi sâu nghiên cứu, phân tích các nội hàm mới trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, như: 12 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

GS, TSKH Phan Xuân Sơn đề nghị Tạp chí chú trọng công bố các nghiên cứu mới, tăng cường bài viết mang tính học thuật trong chuyên mục Đào tạo - Bồi dưỡng. Ngoài ra, để nâng tầm vị thế của Tạp chí Lý luận chính trị, cần nghiên cứu, tìm hiểu, phấn đấu đưa Tạp chí Tiếng Anh đạt chuẩn SCOPUS, tạo diễn đàn uy tín cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế sinh hoạt chuyên môn.

GS, TS Trần Văn Phòng và PGS, TS Trần Khắc Việt mong muốn Ban Biên tập Tạp chí cần chủ động, nhanh nhạy trong công tác đặt bài, đặc biệt là trong năm 2020 khi nhiều chương trình Đề tài cấp Nhà nước kết thúc, cần chắt lọc các kết quả nghiên cứu để đăng tải trên Tạp chí.

PGS, TS Nguyễn Viết Thảo cho rằng, Ban Lãnh đạo Tạp chí có thể cân nhắc thay đổi tên các chuyên mục cho phù hợp với thực tiễn hiện nay và để tránh trùng lặp với tên các chuyên mục của các Tạp chí Học viện khác; đề nghị đẩy mạnh phát triển Tạp chí Điện tử và Tạp chí Tiếng Anh.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao nỗ lực của Tạp chí trong thời gian qua. Công tác xuất bản bảo đảm đều, đúng kỳ và đồng bộ; nội dung và hình thức ngày càng được nâng cao.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Tạp chí cần tiếp tục kiên định tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của mình; Phối hợp với Vụ Quản lý khoa học để lựa chọn, đăng tải các bài viết Hội thảo chất lượng cũng như chọn lọc các bài từ các báo cáo kiến nghị của Học viện đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII Đảng, khẳng định tiếng nói của Học viện; phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo 35 nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mở chuyên mục riêng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là đăng tải những bài có nội dung đấu tranh trực diện. Cần tăng cường vai trò phản biện của các thành viên Hội đồng Biên tập trong các bài viết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; lấy ý kiến Hội đồng Biên tập về việc sửa đổi tên chuyên mục. Đồng chí cũng yêu cầu Tạp chí tiến hành tìm hiểu quy trình để Tạp chí có thể phấn đấu nằm trong danh sách tạp chí quốc tế. Tạp chí cần ổn định, kiện toàn bộ máy, bảo đảm đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác cộng tác viên, công tác phát hành nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn trọng trách được giao.

 Thùy Linh

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền