Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam"
Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 09:25
795 Lượt xem

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam"

(LLCT) - Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2020), ngày 22-11, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành uỷ TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam”.

Toàn cảnh Hội thảo

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, TP phía Nam; lãnh đạo các Ban Tuyên giáo và các sở, ngành của TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, TP phía Nam và gần 300 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng có rất nhiều sự kiện chứa đựng những bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn. Khởi nghĩa Nam Kỳ là một trong những sự kiện quan trọng. Cuộc khởi nghĩa đã để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam thành đồng Tổ quốc; là một trong những sự kiện thực tiễn để Đảng ta đưa ra những chính sách đúng đắn, dẫn dắt Nhân dân đi đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lấy độc lập, tự do và khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, góp phần cho đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

Tuy chưa thành công nhưng tinh thần đấu tranh oanh liệt và ý chí kiên cường, bất khuất, dám chấp nhận hy sinh của những người Cộng sản và Nhân dân Nam bộ vẫn mãi trường tồn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết: Cùng với việc tổ chức hội thảo, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa Nam Kỳ.

“Thời gian ngày càng lùi xa, đất nước ta ngày càng phát triển, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của nước ta ngày càng tăng lên thì giá trị của sự hy sinh cao cả của cả dân tộc ta càng được khẳng định sâu sắc hơn, toàn diện hơn. 80 năm qua đã có nhiều cuộc hội thảo, sách sử ghi chép cặn kẽ về cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ nhưng chắc chắn sẽ còn nhiều vấn đề để chúng ta có thể bổ sung, tôn vinh cho tương xứng với tầm vóc của lịch sử”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: Hội thảo khoa học là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ôn lại lịch sử hào hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và tri ân những anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Qua hội thảo để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là là thế hệ trẻ; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu Đề dẫn Hội thảo

Để cuộc Hội thảo thiết thực và chất lượng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và làm sâu sắc một số nội dung, đó là: Khởi nghĩa Nam Kỳ - bước chuyển quan trọng của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, cuộc tập dượt lịch sử tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Khởi nghĩa Nam Kỳ - trận thử lửa hào hùng của phong trào cách mạng miền Nam với nhiều bài học kinh nghiệm quý báu; Hào khí Khởi nghĩa Nam Kỳ hội tụ và tiếp tục lan toả trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

73 tham luận của các nhà khoa học gửi đến Ban tổ chức khẳng định: Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Xứ uỷ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra đã làm rung chuyển chính quyền cai trị của thực dân Pháp và tay sai ở Nam Kỳ, trở thành tiếng súng báo hiệu cho sự thắng lợi tất yếu của cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc, đi vào lịch sử như một bản hùng ca về tinh thần yêu nước, ý chí quật cường, sự hy sinh oanh liệt và khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

80 năm đã trôi qua, nhưng khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do cho Tổ quốc. Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương, khởi nghĩa Nam Kỳ là những tiếng súng báo hiệu cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc, mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang của Nhân dân Việt Nam cũng như của các dân tộc Đông Dương.

Từ tham luận của mình, các đại biểu khẳng định: 80 năm qua, hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa vẫn luôn không ngừng được hun đúc và toả sáng qua các thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh to lớn góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng miền Nam và cả nước, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Cụ thể, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường của khởi nghĩa Nam Kỳ tiếp tục được Đảng bộ và nhân dân các tỉnh, thành Nam Bộ hôm nay kế thừa, phát huy trong quá trình xây dựng quê hương giàu đẹp, đưa Nam Bộ thành đồng trong kháng chiến trở thành vùng kinh tế phát triển năng động, toàn diện, đổi mới sáng tạo, giàu bản sắc; trở thành khu vực tiên phong trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Nam Bộ không ngừng được nâng cao; các lĩnh vực văn hoá – xã hội, y tế, giáo dục… có bước phát triển mạnh; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đảng bộ, chính quyền các tỉnh, thành Nam Bộ kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, tạo thành nguồn lực tổng hợp to lớn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu mà đại hội Đảng bộ của các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

TCLLCT dẫn tin từ www.dangcongsan.vn

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền