Trang chủ    Tin tức    Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Thứ hai, 30 Tháng 11 2020 13:52
1002 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

(LLCT) - Chiều 27-11-2020, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận chính trị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Lã Văn Bằng, Phó Chánh Thanh tra Học viện, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Tạp chí Lý luận chính trị.

Tại Hội nghị, TS Tống Đức Thảo, Phó Tổng Biên tập Tạp chí thay mặt Ban lãnh đạo đọc Dự thảo Báo cáo Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021. Năm 2020, trong bối cảnh việc thực hiện kế hoạch công tác bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch COVID-19 khiến nhiều hoạt động thường xuyên của Học viện bị ngưng trệ nhưng các nhiệm vụ của Tạp chí Lý luận chính trị vẫn hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với công tác xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị bản tiếng Việt, từ tháng 12 - 2019 đến hết tháng 11 - 2020, Tạp chí đã tổ chức biên tập, xuất bản 12 số tạp chí tiếng Việt thường kỳ, bảo đảm đúng kỳ hạn, đúng tôn chỉ, mục đích; đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng chỉ đạo của Giám đốc Học viện. Bên cạnh các chuyên mục thường kỳ, trong năm 2020, Tạp chí mở mới 6 chuyên mục kỷ niệm các ngày lễ lớn là: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin; Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Ph.Ăngghen. Các bài đăng trên Tạp chí phục vụ thiết thực công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác nghiên cứu khoa học, công tác hợp tác quốc tế của Học viện; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, chuyên mục Diễn đàn đã đăng tải trên 50 bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị bản tiếng Anh, đến tháng 11- 2020, Tạp chí đã biên tập, xuất bản 3 số tiếng Anh, hiện đang biên dịch, hiệu đính và chuẩn bị in và phát hành số thứ tư vào cuối tháng 12- 2020. Các bài đăng được tuyển chọn từ tạp chí tiếng Việt, nội dung tập trung vào những vấn đề lý luận của Đảng, chính sách của Nhà nước và thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực xây dựng CNXH, Nhà nước pháp quyền, dân chủ, quyền con người, tôn giáo, dân tộc, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; chính sách đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Đối với công tác xuất bản tạp chí Lý luận chính trị bản điện tử, trong năm 2020, Tạp chí đã đăng tải hơn 350 tin bài, bao gồm các bài viết trên Tạp chí Lý luận chính trị và các tin, bài mới.

Các công tác hành chính - trị sự của Tạp chí (phát hành, in ấn, công tác văn thư, tài chính - kế toán…) cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định của Học viện.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021, Tạp chí tiếp tục hoàn thành xuất bản Tạp chí tiếng Việt, tiếng Anh, đăng tải các tin, bài trên trang thông tin điện tử, bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đăng tải các bài về lý luận và tổng kết thực tiễn xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; xây dựng nền dân chủ XHCN trong điều kiện một đảng cầm quyền; đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quốc gia, dân tộc, chế độ chính trị - xã hội và bảo vệ Đảng; đổi mới tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế; đăng tải các bài nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với đó, Tạp chí tiếp tục hoàn thành tốt công tác tham mưu Giám đốc Học viện về chuyên môn, nghiệp vụ báo chí.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS, TS Dương Trung Ý đồng ý với các đánh giá trong bản Dự thảo Báo cáo, Tạp chí đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, các mặt công tác đều được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chủ động đổi mới các chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng bài đăng, đã xây dựng được hệ thống cộng tác viên, tác giả chất lượng. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Phó Giám đốc Học viện cho rằng, cần đánh giá đầy đủ hơn các mặt thuận lợi, khó khăn để đề ra nội dung hoạt động hiệu quả, tiếp tục lan tỏa giá trị đã có của Tạp chí. Trong công tác xuất bản các ấn phẩm, tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được, kết hợp với việc đổi mới chuyên trang, chuyên mục, cách thức trình bày Tạp chí. Cần chú ý đến đăng tải các tuyến bài viết gắn với các sự kiện của Đảng, nội dung các Hội nghị Trung ương, triển khai các nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ Học viện, các bài viết lên quan đến công tác đào tạo - bồi dưỡng, việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Đặc biệt, đối với công tác biên tập bài, cần xây dựng quy trình biên tập chặt chẽ, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động biên tập. Trong công tác phát hành, khảo sát khả năng phát hành, mở rộng mạng lưới để đưa Tạp chí đến đông đảo bạn đọc trong cả nước. Đối với công tác hành chính - trị sự, thực hiện việc phân công vị trí việc làm hài hòa, phù hợp với công việc, năng lực của các cán bộ, xây dựng hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc tại đơn vị. Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu cho Giám đốc ban hành Đề án Quy hoạch các cơ quan báo chí của Học viện, cũng như hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được giao, hướng tới xây dựng Tạp chí Lý luận chính trị chuẩn quốc tế.

Thúy Thảo

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền