Trang chủ    Tin tức    Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2020
Thứ năm, 31 Tháng 12 2020 11:28
1071 Lượt xem

Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Lý luận chính trị năm 2020

(LLCT) - Ngày 30-12-2020, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2020. PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị chủ trì Hội nghị.

(PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện chỉ đạo tại Hội nghị)

Dự Hội nghị có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện: PGS, TS Lê Quốc Lý, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo. Tham dự Hội nghị có PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II; TS Phan Công Khanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Khu vực IV; PGS, TS Hoàng Văn Hoan, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I; PGS, TS Vũ Hoàng Công, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị; các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Viện của Học viện Trung tâm cùng đông đảo các nhà khoa học, giảng viên trong và ngoài hệ thống Học viện.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Trình bày báo cáo công tác biên tập, xuất bản tạp chí năm 2020 và phương hướng năm 2021,  PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi nêu rõ những kết quả trong công tác biên tập, xuất bản của Tạp chí trong năm 2020. Trên tinh thần quán triệt, triển khai Kết luận của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng biên tập Tạp chí Lý luận chính trị tại cuộc họp Hội đồng biên tập ngày 02-01-2020, trong năm qua Tạp chí đã hoàn thành xuất bản 12 số tiếng Việt với tổng số 245 bài; Trang tin điện tử hoạt động ổn định và đã đăng tải 370 tin, bài. Tạp chí Anh xuất bản 4 số và đã đăng 62 bài. Nội dung của 3 ấn phẩm đã phục vụ tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ khoa học, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận của Học viện. Bên cạnh đó, các nội dung đăng tải trong chuyên mục Diễn đàn của Tạp chí đã phục vụ đắc lực công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Một số bài viết trong các chuyên mục Tạp chí mở không thường kỳ đã phục vụ tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Học viện. Các nội dung đăng tải trong ấn phẩm Tiếng Anh đã phục vụtốt công tác hợp tác quốc tế của Học viện và truyền thông đối ngoại của Đảng. Phương hướng biên tập, xuất bản trong năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với “tầm nhìn 2030(100 năm thành lập Đảng, 2045 (100 năm thành lập nước)”, Tạp chí tiếp tục triển khai, đăng tải các bài viết về nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch;những vấn đề chính trị mới; mở thêm 1 số chuyên mục mới và một số chuyên mục không thường kỳ tăng cườngtuyên truyền các sự kiện lớn của Đảng, của dân tộc.

(PGS, TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí trình bày Báo cáo tại Hội nghị)

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Vũ Hoàng Công, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí, Ủy viên Thường trực Hội đồng biên tập Tạp chí trân trọng cảm ơn đội ngũ cộng tác viên Tạp chí đã đồng hành, gắn bó với Tạp chí trong suốt thời gian đồng chí đảm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập. Tạp chí Lý luận chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ biên tập - xuất bản là nhờ có sự đóp góp to lớn của đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học với nhiều bài viết có hàm lượng tri thức khoa học cao. Đồng chí mong muốn các nhà khoa học, cộng tác viên Tạp chí tiếp tục có những đóng góp cho Tạp chí nhiều bài viết hơn nữa, xây dựng chất lượng các ấn phẩm của Tạp chí ngày càng xứng đáng với vị thế của Tạp chí được Đảng và Nhà nước giao phó.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận đóng góp nhiều ý kiến cho công tác Tạp chí về cơ cấu các chuyên mục, chất lượng nội dung các bài viết đăng tải, hình thức trình bày tạp chí và đề xuất việc đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm Tạp chí, đưa Tạp chí Lý luận chính trị trở thành tạp chí có uy tín trong cộng đồng khoa học quốc tế.

(PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị)

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị Cộng tác viên của Tạp chí. Hội nghị đã có sự tham góp của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài hệ thống Học viện, thể hiện sự quan tâm của các nhà khoa học với những thành quả trong năm 2020 và kỳ vọng vào sự phát triển của Tạp chí thời gian tới. Đồng chí mong muốn, trong năm 2021, Tạp chí tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó Tạp chí cần truyền thông làm sâu sắc hơn các quan điểm trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tăng cường tuyến bài về tổng kết thực tiễn địa phương để làm căn cứ, bổ sung tri thức thực tiễn cho các nghiên cứu phát triển lý luận. Tạp chí cần nhanh chóng thực hiện Đề án sắp xếp lại hệ thống tạp chí, bản tin của Học viện; xây dựng đề án mở rộng ấn phẩm Tạp chí đạt chuẩn Scopus, đồng thời không ngừng phát huy mạnh mẽ tiềm lực đội ngũ cộng tác viên, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, PGS, TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí vui mừng bày tỏ những cảm xúc với sự trưởng thành của Tạp chí. Trong thời gian qua, Tạp chí đã có nhiều chuyển mình tích cực, đổi mới trong đăng tải nội dung và hình thức thể hiện. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Tạp chí đẩy mạnh hơn nữa công tác cộng tác viên, mở rộng sự ảnh hưởng của Tạp chí tới cộng đồng khoa học thế giới. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đơn vị chức năng trong Học viện tạo điều kiện, xây dựng cơ chế cho Tạp chí có nhiều thuận lợi trong công tác này, đồng thời Ban Lãnh đạo Tạp chí Lý luận chính trị mở rộng nhiều hơn các chuyên mục mang tính phổ quát về tri thức nước ngoài để củng cố thêm tính khoa học toàn cầu của Tạp chí.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Viết Thảo chúc mừng đồng chí Vũ Hoàng Công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng Biên tập của Tạp chí những năm qua, đồng thời đề xuất một số kiến nghị, mong muốn Tạp chí thực hiện trong thờ gian tới  như: tăng cường hơn nữa về số lượng và chiều sâu các bài viết về nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để truyền thông nâng cao hơn nữa nhận thức của các giai tầng xã hội, đặc biệt là tầng lớp tri thức về nội dung này; xây dựng diễn đàn học thuật đăng tải các bài viết trao đổi về dự thảo của các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; chủ động, năng động hơn trong việc đăng bài và tổ chức các diễn đàn khoa học để làm phong phú, sinh động hơn các hoạt động truyền thông của Tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; tăng cường tính chuyên nghiệp trong kinh tế báo chí của Tạp chí hiện nay. 

Phát biểu tại Hội nghị, GS, TSKH Phan Xuân Sơn, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí nêu rõ các bài viết được đăng tải trên Tạp chí đã có chất lượng khoa học tốt, tạo được uy tín trong giới nghiên cứu lý luận. Các chuyên mục của Tạp chí đã làm nổi bật chủ đề chính trị, thời sự của đất nước hiện nay. Tạp chí cũng đã thường xuyên gửi bài cho các thành viên trong Hội đồng biên tập để có những thẩm định, thống nhất ý kiến trong biên tập và đăng tải nội dung. Đồng chí mong muốn, thời gian tới Tạp chí sẽ phát huy hơn nữa các kết quả trên, trở thành Tạp chí hàng đầu trong truyền thông lý luận chính trị, góp thêm tiếng nói vào cộng đồng các tạp chí khoa học quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II nhấn mạnh, Tạp chí Lý luận chính trị là tạp chí lớn, có vai trò tiên phong, đầu tàu, do đó Tạp chí cần phát huy hơn nữa trách nhiệm với các tạp chí trong hệ thống Học viện trong việc định hướng nội dung đăng tải, quy chuẩn biên tập cũng như thống nhất các quy chế về xuất bản, phát hành, quan hệ cộng tác viên… Đồng chí đề nghị Tạp chí trong năm tới cần mở rộng mạng lưới cộng tác viên, hài hòa trong công tác quản lý và công tác chuyên môn, dần hình thành các hình mẫu trong vận hành, quản lý của cơ quan báo chí, làm tiền đề cho các đơn vị báo chí trong hệ thống Học viện học hỏi, tham khảo.

Tại hội nghị, PGS, TS Vũ Thị Loan chia sẻ cảm xúc của độc giả, cộng tác viên đã gắn bó trên 20 năm với Tạp chí. Trong quá trình gửi các bài viết đăng tải trên Tạp chí, đồng chí đã có sự trưởng thành hơn trong chuyên môn. Đội ngũ cán bộ biên tập của Tạp chí có trình độ chuyên môn tốt và thường xuyên phối hợp, hỗ trợ tác giả trong quá trình biên tập, đăng tải bài viết.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS, TS Đinh Xuân Lý đánh giá cao về chất lượng biên tập của các bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị, mong muốn các nội dung đăng tải trên Tạp chí tập trung làm nổi bật các vấn đề mới của khoa học chính trị trong và ngoài nước hiện nay.  

Phát biểu tại Hội nghị, TS Lê Thị Chiên, cán bộ Văn phòng Đề án 35 của Học viện bày tỏ những tình cảm của cây bút trẻ đã có nhiều bài viết đăng tải trên Tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đồng chí cảm ơn sâu sắc những tình cảm, sự hỗ trợ, hợp tác của Tạp chí trong thời gian qua đồng thời mong muốn Ban Biên tập Tạp chí tạo điều kiện hơn nữa trong việc giúp đỡ đăng tải các bài viết của cán bộ trẻ, góp phần hơn nữa của đội ngũ cán bộ trẻ vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị của Học viện hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, PGS, TS Dương Trung Ý đánh giá cao những kết quả đạt được của Tạp chí trong năm 2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng từ khi ra đời và phát triển đến nay Tạp chí đã giữ vững tôn chỉ mục đích, bám sát nhiệm vụ chính trị; bảo đảm quy trình thẩm định, biên tập. Trong công tác cộng tác viên, Tạp chí đã duy trì và hội tụ được đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trong đó có nhiều cộng tác viên, nhà khoa học trẻ. Nội dung, cơ cấu các chuyên mục của Tạp chí đã từng bước đổi mới, bám sát tôn chỉ mục đích và các hoạt động của đất nước và Học viện. Số lượng và chất lượng bài viết đăng tải trên các chuyên mục của Tạp chí đảm bảo uy tín, có độ tin cậy cao trong giới nghiên cứu lý luận. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Tạp chí cần thực hiện tốt một số nội dung: (1) Tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích; các chủ đề, đề tài, các bài viết đăng tải cần bám sát tôn chỉ mục đích; (2) Chú trọng xây dựng kế hoạch chủ đề biên tập, có tính chủ động cao trong lĩnh vực này (bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng); (3) Tập trung tuyên truyền về nội dung, quan điểm của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; (4) Tăng cường đăng tải các bài viết về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các bài viết về giá trị di sản kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin; (6) Đẩy mạnh việc công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của hệ thống Học viện; (7) Tăng cường kết nối trong hệ thống, ngoài hệ thống với các địa phương để tổ chức các tọa đàm, hội thảo về các vấn đề thực tiễn đang diễn ra của đất nước; (8) Chủ động liên kết với các tạp chí quốc tế làm nền tảng để Tạp chí phấn đấu trở thành Tạp chí có uy tín quốc tế; (9) Mở rộng chuyên mục mang tính phổ cập, phổ quát hơn song hành với việc xây dựng chuyên mục riêng, mang bản sắc của Tạp chí; (10) Đổi mới công tác cộng tác viên, biên tập, phát hành để mang lại hiệu quả truyền thông hơn nữa của Tạp chí.

Nguyễn Thị Lan

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền