Trang chủ    Tin tức    Khai giảng lớp đào tạo giảng viên Lý luận chính trị (Khóa I)
Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 13:58
667 Lượt xem

Khai giảng lớp đào tạo giảng viên Lý luận chính trị (Khóa I)

(LLCT) - Chiều 15-3-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp Đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I cho cán bộ, giảng viên trong hệ thống Học viện và các trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh buổi Lễ

Dự  Lễ khai giảng có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm; PGS,TS Dương Trung Ý; PGS,TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý lớp và toàn thể học viên Lớp Đào tạo Giảng viên lý luận chính trị (khóa I).

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, việc tổ chức Lớp học xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn đang đòi hỏi như:  (1) Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, trong đó có nội dung quan trọng là việc khắc phục tình trạng học lý luận chính trị chưa đúng với yêu cầu, có hiện tượng đối phó, ngại học lý luận chính trị, học chỉ cốt lấy bằng cấp, trong đó có việc lên lớp đối với lớp lý luận chính trị còn chưa thực sự chất lượng, hấp dẫn đối với học viên, đặt ra yêu cầu cần chuẩn hóa đội ngũ giảng viên. (2) Yêu cầu chuyển hướng trong việc đào tạo lý luận chính trị tại chức không tập trung chuyển từng bước sang tập trung, do đó yêu cầu cao hơn trong cung cấp kiến thức, phương pháp, kỹ năng, rèn luyện, hướng tới đào tạo giảng viên mang tính chuyên sâu, hiện đại theo tinh thần được cập nhật một cách toàn diện, trong đó có kỹ năng sư phạm. (3) Xuất phát từ thực tiễn, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới việc tổ chức lớp học lý luận chính trị đòi hỏi giảng viên phải có năng lực, thường xuyên cập nhật chủ trương, đường lối, kiến thức mới, thông tin trong các chỉ thị, nghị quyết đảng bộ các cấp trong hệ thống chính trị, từ đó làm phong phú, sinh động thêm bài giảng, đồng thời có thể giúp học viên vận dụng được các kiến thức đã học vào thực tiễn công việc.   

Những năm vừa qua, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư và các Ban Trung ương của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo giảng viên lý luận chính trị hiện đại, chuyên nghiệp. Lớp Đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I là khóa đầu tiên trong chương trình, do đó đòi hỏi tính chuẩn mực cao trong đội ngũ giảng viên và học viên cũng như quá trình giảng dạy, học tập trong toàn khóa học. Mục tiêu của lớp học là đào tạo các thế hệ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị kế cận chuyên nghiệp, bài bản, hiện đại, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong toàn hệ thống Học viện và các Trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với tinh thần đó, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn, cả thầy và trò tham gia Lớp Đào tạo Giảng viên lý luận chính trị sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Thầy với tâm huyết nghề nghiệp và kiến thức lý luận vững vàng, sắc bén sẽ truyền đạt tri thức, kinh nghiệm, niềm say mê, cảm hứng nghiên cứu, giảng dạy cho trò. Trò tích cực, chủ động học tập, rèn luyện thật tốt, sau khóa học sẽ vững tin đứng lớp và sẽ là lực lượng kế cận đủ năng lực trở thành giảng viên giảng dạy giỏi lý luận chính trị. Đồng chí tin tưởng, đây sẽ là khởi đầu cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cho Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị, các đơn vị có liên quan tạo điều kiện thật tốt, quản lý lớp học như các lớp cán bộ quy hoạch cấp chiến lược đã được tổ chức rất thành công tại Học viện trong những năm vừa qua.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đã trao tặng học viên Lớp Đào tạo giảng viên lý luận chính trị (khóa I) Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tài khoản truy cập kho sách điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật.

Lớp Đào tạo Giảng viên lý luận chính trị (khóa I) gồm 44 học viên (trong đó có 03 học viên có trình độ tiến sĩ, 37 học viên có trình độ thạc sĩ, 4 học viên có trình độ cử nhân) được lựa chọn từ nguồn cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chương trình Lớp Đào tạo giảng viên lý luận chính trị (khóa I) hai năm, với các cấu phần kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành, kiến thức nghiệp vụ sư phạm, chuyên đề bổ trợ, nghiên cứu thực tế, thực tập sư phạm và khóa luận tốt nghiệp. Chương trình đào tạo giảng viên lý luận chính trị không chỉ áp dụng cho đào tạo giảng viên giảng dạy lý luận chính trị trong Học viện và hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà còn tiến tới đào tạo lý luận chính trị cho giảng viên các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.  

Nguyễn Thị Lan

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền