Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học: Đóng góp của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng và trưởng thành
Thứ tư, 24 Tháng 3 2021 08:54
903 Lượt xem

Hội thảo khoa học: Đóng góp của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng và trưởng thành

(LLCT) - Sáng 23-3-2021, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng và trưởng thành.

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện, Ban chủ nhiệm CLB Cán bộ khoa học trẻ; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công An và Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc Phòng cùng đông đảo các cán bộ, giảng viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Học viện.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS, TS Trần Thọ Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện nhấn mạnh, trong không khí kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội thảo “Đóng góp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng và trưởng thành” được tổ chức nhằm ôn lại quá trình hoạt động, những đóng góp của Đoàn Thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, định hướng và dẫn dắt lực lượng thanh niên tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước từ khi Đoàn thành lập năm 1931 đến nay. Hội thảo cũng là dịp để các tổ chức cơ sở Đoàn, các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong hệ thống Học viện đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cũng như đúc rút các bài học kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế còn tồn tại nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện giao. Trên tinh thần đó, đề nghị Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá mô hình tổ chức Đoàn ở các cấp hiện nay, quá trình hoạt động của các tổ chức Đoàn trên các phương diện, đặc biệt trong công tác định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên và cách thức, phương pháp vận động đoàn viên, thanh niên xung kích, tham gia nhiệt tình vào các hoạt động xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tham luận tại Hội thảo, ThS Nguyễn Thị Cẩm Lệ, đoàn viên Học viện phân tích những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), khắp cả nước đã xuất hiện nhiều tổ chức như: Đội du kích, đoàn Thanh niên cứu quốc, các đội tuyên truyền, đội tự vệ… với sự tham gia của hàng nghìn thanh niên. Tuổi trẻ cả nước đã đứng lên cùng toàn dân tộc đấu tranh, khởi nghĩa và giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Bước sang giai đoạn (1945-1954), sau 9 năm trường kỳ kháng chiến, quân và dân ta đã làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trong đó, có sự đóng góp to lớn của đoàn viên, thanh niên, những chiến sĩ trẻ trong cả nước đã chiến đấu anh dũng, không quản nguy hiểm xông pha lửa đạn. Trong giai đoạn (1954-1975), đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ miền Bắc đã dấy lên phong trào thi đua lao động sản xuất để khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng xã hội mới... ra sức xây dựng hậu phương miền Bắc vững mạnh, chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Hàng triệu lượt thanh niên miền Bắc đã xung phong ra tiền tuyến với quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khí chất và nhiệt huyết, tinh thần dũng cảm của thanh niên qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đã truyền lửa vào các phong trào của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên xung kích trong các phong trào như “Thanh niên tình nguyện”, “Sáng tạo trẻ”,…  đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niênthể hiện tinh thần tiên phong, xung kích rèn luyện thông qua việc chuẩn bị tâm thế trước xu thế hội nhập, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

Đoàn viên Nguyễn Thanh Thắm chia sẻ những đóng góp của thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, thể hiện nổi bật trên các khía cạnh: Thanh niên là lực lượng tiềm năng cho phong trào khởi nghiệp; tổ chức Đoàn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, góp phần cụ thể hóa các chính sách tới thanh niên có ý chí khởi nghiệp; tổ chức Đoàn khơi dậy, tìm kiếm và ươm mầm các ý tưởng thanh niên khởi nghiệp, nâng cao nhận thức và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho thanh niên; Đoàn thanh niên góp phần hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là trước tác động mạnh của dịch bệnh COVID-19, phong trào khởi nghiệp của thanh niên bị gián đoạn và chưa đạt được kết quả như kế hoạch, rất cần Đoàn Thanh niên định hướng và có những giải pháp hỗ trợ như: tăng cường nguồn vốn và khoa học công nghệ trong thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên...

Chia sẻ vai trò của tổ chức Đoàn trong phòng, chống xu hướng suy thoái về tư tưởng chính trị trong thanh niên, ThS Đinh Trung Sơn nhấn mạnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thể hiện rõ ở các nhiệm vụ: Đoàn TNCS tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ trương, đường lối của Đảng tới đông đảo thanh niên trong cả nước; Đoàn tích cực giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, lối sống cho thanh niên thông qua các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, tạo ra sân chơi cho đoàn viên, thanh niên; Đoàn tích cực vận động thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông các cuộc thi như “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng tủ sách Hồ Chí Minh với thanh niên; Đoàn chú trọng giáo dục thanh niên qua nêu gương điển hình tiên tiến, gương các đoàn viên, thanh niên có thành tích trong xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, có lý tưởng cao đẹp, phát triển kinh tế gia đình và địa phương; Đoàn tích cực trang bị cho thanh niên về tư tưởng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua việc đẩy mạnh học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn; Đoàn triển khai các phong trào sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, thể chất và trí tuệ cho thanh niên gắn với đời sống thực tiễn. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, có lý tưởng và phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Trình bày tham luận “Phát huy vai trò của thanh niên quân đội trong phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa”, Đại úy Trịnh Trọng Tuân, Trường Đại học Chính trị nêu rõ, Đoàn thanh niên quân đội có vai trò xung kích, sáng tạo trong phòng, chống, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình trên lĩnh vực văn hóa, thể hiện cụ thể trong một số nội dung: tuyên truyền, bồi đắp về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sâu rộng trong thanh niên bằng những hình thức, biện pháp đa đạng, sinh động; tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng trong đoàn viên, thanh niên trong quân đội; tổ chức các hội thi, hội diễn, hội thao, các hoạt động diễn đàn, trao đổi trong các tổ chức Đoàn, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, học tập..., góp phần phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thanh niên quân đội trên mặt trận phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, Thượng úy Nguyễn Đức Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục công tác Đảng, công tác chính trị - Bộ Công an nêu rõ, thanh niên quân đội là lực lượng đông đảo, quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Quân đội nhân dân, trực tiếp góp phần cùng toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do vậy, việc giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân đội trong đấu tranh phòng, chống và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá của các thế lực thù địch trong Quân đội hiện nay là một nội dung, yêu cầu hết sức quan trọng và thiết thực, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi kẻ thù trong mọi tình huống.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Tú Hảo, cán bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân tích vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hai tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn trong bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ. Trong đó quan tâm chăm lo bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân và lao động trẻ luôn là mục đích mà các phong trào của hai tổ chức cần hướng tới. Vì vậy, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh.

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã góp phần gợi mở những định hướng cho các tổ chức Đoàn trong việc tháo gỡ một số hạn chế, bất cập trong: xây dựng mô hình tổ chức, phát huy vai trò quy tụ, dẫn dắt, định hướng tư tưởng chính trị của tổ chức Đoàn; tổ chức các phong trào vận động đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Thị Lan

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền