Trang chủ    Tin tức    Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”
Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021 10:35
1514 Lượt xem

Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập (1906-2021), sáng 22-4-2021, tại thành phố Hà Tĩnh, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng”.

PGS, TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, đồng chí Hà Văn Hùng, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì Hội thảo.

Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; TS Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy Cẩm Xuyên, các nhà khoa học của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; đại diện dòng họ Hà Huy.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Hội thảo là dịp để chúng ta ôn lại thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, đồng thời làm rõ hơn công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương. Từ đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tự hào là quê hương của đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư của Đảng, trải qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn nêu cao truyền thống yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, cùng với quân và dân cả nước hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.

Đặc biệt, sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, 30 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực từ công tác xây dựng Đảng đến thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Noi gương và học tập tinh thần cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Cùng với tổ chức Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, đặc biệt là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991-2021).

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS, TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định:Với 35 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, trong đó có gần 2 năm làm Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có những đóng góp to lớn cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí luôn nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của một đảng cách mạng, khoa học, chân chính đối với sứ mệnh lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Một trong những cống hiến lớn lao của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam là công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Với tư duy sắc sảo và tính chiến đấu cao, những bài viết, tác phẩm của đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh của một chiến sĩ cộng sản kiên cường trước mọi sự tấn công, xuyên tạc của kẻ thù, định hướng công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Đồng chí Hà Huy Tập trở thành một trong những nhà tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng ta.

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục đẩy mạnh quán triệt thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội thảo khoa học về Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tổ chức là sự tri ân những công lao, cống hiến của đồng chí đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp của đồng chí trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của Đảng. Hội thảo cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập tấm gương những người cộng sản, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.   

Hơn 30 tham luận và các ý kiến phát biểu tại Hội thảođã tập trung phân tích, làm rõ về quê hương, gia đình, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của đồng chí Hà Huy Tập đối với Đảng và cách mạng Việt Nam, nhất là đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Có thể khái quát nội dung chủ yếu các tham luận ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, khẳng định truyền thống quê hương, gia đình đã ảnh hưởng tích cực đến lý tưởng yêu nước, nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập

Quê hương Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - một vùng quê giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, “địa linh nhân kiệt”, đã sinh ra, nuôi dưỡng và góp phần hình thành nên nhân cách cao đẹp của nhà cách mạng Hà Huy Tập.

Ngay từ nhỏ, Hà Huy Tập đã sớm được hấp thụ truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình. Mặt khác, sống trong cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, Hà Huy Tập thấu hiểu nỗi thống khổ, cơ cực của người dân mất nước. Sự đồng cảm đó đã dấy lên trong anh lòng căm phẫn chế độ thực dân, phong kiến, sớm hình thành nên nhân cách và nghị lực sống có lý tưởng, vì nước, vì dân.

Từ truyền thống quê hương và gia đình, Hà Huy Tập đã sớm trưởng thành, hòa nhịp vào phong trào yêu nước, phong trào cách mạng, theo tiếng gọi của Đảng, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Chính truyền thống ấy đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành nhân cách, bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập trong suốt 16 năm hoạt động cách mạng liên tục, cống hiến cho Đảng, cho dân tộc. Những giá trị cốt lõi của truyền thống quê hương gia đình chính là nguồn sức mạnh giúp đồng chí Hà Huy Tập vượt qua mọi hoàn cảnh gian nguy, thử thách, tù ngục, giữ vững phẩm chất kiên trung, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản, trọn đờivì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Thứ hai, khẳng định đồng chí Hà Huy Tập có những đóng góp to lớn đối với công tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Từ trước năm 1925, đồng chí đã tích cực tuyên truyền, cổ động tinh thần yêu nước, đấu tranh chống chế độ thực dân, phong kiến trong các tầng lớp học sinh, công nhân, nông dân. Những năm 1925 -1929, đồng chí Hà Huy Tập vừa đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển hội viên và gây dựng cơ sở cách mạng ở nhiều nơi, vừa tích cực vận động việc hợp nhất “Tân Việt cách mạng Đảng” với “Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên” nhằm thống nhất tổ chức và hành động, thúc đẩy phong trào cách mạng của cả nước. Sau ngày Đảng ta được thành lập, khi ở cương vị Ủy viên phụ trách công tác tuyên truyền, cổ động của Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng (từ tháng 3-1934), kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Bôn-sê-vích, đồng chí có điều kiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ huy ở ngoài.

Đồng chí Hà Huy Tập có vai trò rất quan trọng trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ I của Đảng. Đồng chí là người trực tiếp soạn thảo và đọc Báo cáo chính trị tại Đại hội I của Đảng (tháng 3-1935); chủ trì soạn thảo các nghị quyết về Công nhân vận động, Nông dân vận động, Thanh niên vận động, Phụ nữ vận động, Cứu tế đỏ vận động, nghị quyết về Bản chương trình hành động,.v.v.. Đặc biệt, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí là người có đóng góp to lớn trong việc xây dựng đường lối và lãnh đạo cao trào cách mạng dân chủ đòi các quyền dân sinh, dân chủ của các tầng lớp nhân dân trong những năm 1936-1939.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam, đồng chí Hà Huy Tập luôn tỏ rõ năng lực tư duy lý luận sắc sảo thông qua việc phân tích tình hình thực tiễn, tổng kết những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của Đảng qua các thời kỳ để rút ra những bài học cho thực tại; đề ra chủ trương, đường lối cách mạng; soạn thảo các tài liệu tuyên truyền vận động cách mạng, đồng thời trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại những khuynh hướng sai lầm, những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù trên mặt trận tư tưởng, lý luận.... Việc tổng kết sự lãnh đạo, đấu tranh của Đảng trong những năm đầu, đã góp phần tuyên truyền cho đường lối, chủ trương của Đảng; khẳng định và nêu cao tinh thần đấu tranh anh dũng của Đảng, đem lại niềm tin, niềm tự hào và thức tỉnh tinh thần đấu tranh cách mạng cho đảng viên và quần chúng nhân dân; đồng thời cũng mang lại những kinh nghiệm quý báu cho Đảng trong lãnh đạo đấu tranh cách mạng.

Đồng chí Hà Huy Tập là người hết mực kiên trung với lý luận Mác-Lênin, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quần chúng, có khả năng quan sát tinh tế, nhạy cảm, phát hiện các sự việc, tổng kết và làm sáng rõ nhiều vấn đề thực tiễn. Trong vận dụng lý luận vào thực tiễn, đồng chí thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, thực thi nghiêm túc các nguyên tắc mácxít, kiên quyết đấu tranh với các thói xu thời, bệnh giáo điều, rập khuôn, dao động, cơ hội, xét lại. Đồng chí có phong cách diễn đạt sáng rõ, thể hiện sự chặt chẽ, lôgíc, luôn đi đến tận cùng của sự việc, từ nắm bắt sự vận động của các sự vật, hiện tượng đơn lẻ trong thực tiễn để đi đến khái quát thành lý luận, hàm chứa tri thức lý luận sâu sắc.

Thứ ba, đánh giá cao tinh thần bất khuất, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, mẫu mực của đồng chí Hà Huy Tập

Đó là tấm gương sáng về lòng yêu nước, thương dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, rèn luyện, đấu tranh trong lao tù đế quốc, nhiều lần chiến đấu chống lại kẻ thù tàn bạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó.

Trong suốt 16 năm từ khi tham gia hoạt động cách mạng đến khi trút hơi thởi cuối cùng, đồng chí Hà Huy Tập đã không ngừng phấn đấu cho lý tưởng cách mạng cao đẹp, dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí hy sinh khi mới 35 tuổi đời, nhưng những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng là rất quan trọng và to lớn. Đồng chí để lại cho chúng ta ngày nay bài học vô cùng quý giá về tinh thần kiên trung với lý tưởng cộng sản, quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, ý chí kiên cường, bất khuất, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ tư, khẳng định  đồng chí Hà Huy Tập là người con ưu tú, niềm tự hào của quê hương Hà Tĩnh

Sinh ra và lớn lên ở một miền quê văn hiến và cách mạng, đồng chí Hà Huy Tập đã tiếp thu những truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình, sớm giác ngộ, tham gia hoạt động cách mạng, từng bước trưởng thành, được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư của Đảng và có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đời cách mạng cao đẹp của đồng chí là tấm gương sáng của người cộng sản trọn đời vì Đảng, vì dân, để lại niềm vinh dự, tự hào đối với nhân dân cả nước, trong đó có Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn quan tâm chỉ đạo việc học tập noi gương các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của Đảng và dân tộc, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với vị thế của vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Minh Phương

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền