Trang chủ    Tin tức    Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Lễ ra mắt Liên chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thứ ba, 22 Tháng 6 2021 08:19
828 Lượt xem

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Lễ ra mắt Liên chi hội nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Chiều ngày 21/6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) và Lễ ra mắt Liên chi hội nhà báo Học viện. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì buổi gặp mặt.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi gặp mặt

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành tại Học viện; Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo Học viện, và đại diện các đơn vị báo chí Học viện.

Báo cáo công tác báo chí, xuất bản của Học viện, PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện nhận định: Trong năm qua, công tác báo chí, xuấtbảncủa Học viện đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiệntốtnhiệm vụ chính trị của Học viện, nhất là trongnghiên cứu,tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Các tạp chí, bản tin, Cổng thông tin điện tử, Nhà xuất bảncủa Học viện đã xác định rõnhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt chứcnăng, nhiệm vụ, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Lễ Kỷ niệm được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện gửi tới toàn thể các đại biểu, lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, nhà xuất bản của Học viện và các Học viện trực thuộc những lời chúc tốt đẹp nhất.Đồng chí nhiệt liệt biểu dương những kết quả và sự nỗ lực của các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, nhà xuất bản toàn Học viện trong thời gian qua. Những kết quả đó góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện và đóng góp vào quá trình phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại và hội nhập, vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Liên chi hội Nhà báo Học viện

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, gần một thế kỷ qua, trải qua các thời kỳ cách mạng đầy hy sinh gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo sâu sát và thường xuyên của Đảng, hệ thống các cơ quan báo chí cách mạng của nước ta đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp quan trọng vào hoạt động lãnh đạo của Đảng và vào những thành tựu vĩ đại của dân tộc... Báo chí cách mạng nước ta không chỉ là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, mà còn là diễn đàn của nhân dân, là diễn đàn phát huy trí tuệ sáng tạo, nhiệt tình cách mạng và quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Hệ thống báo chí, xuất bản của Học viện,trong những năm qua đã có bước phát triển mới, đã hình thành nhận thức mới về vị trí, vai trò của công tác báo chí và đề cao tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý báo chí trong toàn Học viện; đội ngũ cán bộ báo chí  được tăng cường; nguồn lực cho báo chí được bổ sung; tiếp tục đa dạng hóa các xuất bản phẩm... Các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, nhà xuất bản đã trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện, nhất là đã có chuyên mục đóng góp vào quá trình soạn thảo các văn kiện và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; góp phần đưa các kết quả nghiên cứu của Học viện vào thực tiễn; là diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu lý luận trong cả nước; đóng góp vào việc đổi mới nội dung giáo trình, phương pháp giảng dạy.

Lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng các tạp chí, bản tin, Cổng TTĐT Học viện nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong công tác báo chí của Học viện. 

Một là,là các cơ quan ngôn luận khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - cơ quan tuyên truyền nòng cốt, công cụ công tác tư tưởng của Đảng - các tạp chí của Học viện phải đi đầu trong việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn kiện của Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến và phổ biến kịp thời các nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XIII xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ v.v..

Hai là, các tạp chí, bản tin, nhà xuất bản phải bám sát Chương trình hành động của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; căn cứ tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, xuất bản để có những đóng góp thiết thực vào các mặt công tác của Học viện trên tinh thần đổi mới, quyết liệt và sáng tạo.

Ba là,các ấn phẩm báo chí, xuất bản Học viện phải trở thành nguồn học liệu, tài liệu học tập chính thống, thiết yếu của học viên các hệ lớp của Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể, các trung tâm chính trị cấp huyện.

Bốn là,các đơn vị báo chí cần định hướng phát triển theo hướng từng bước chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa, phải bắt kịp xu thế báo chí hiện đại, từng bước tiếp cận các thông lệ, các quy chuẩn quốc tế, đa dạng hóa ngôn ngữ và loại hình báo chí; sớm có tạp chí khoa học chuẩn quốc tế và hướng tới xây dựng tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới.

Năm là,các cơ quan báo chí cần đề cao hơn nữa trách nhiệm chính trị và bản lĩnh khoa học của mình, có nhiều bài viết sắc sảo về lý luận, sinh động về thực tiễn, sắc bén về lập luận, nhất là những bài đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, thù địch.

Tại buổi gặp mặt, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Học viện, mở đầu cho sự tồn tại và hoạt động của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Học viện. Việc thành lập Liên Chi hội Nhà báo Học viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường tính hệ thống, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tập trung thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

__________________

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện có 12 cơ quan tạp chí;07 bản tin; 01 Nhà xuất bản, 01 Cổng thông tin điện tửcác cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các Học viện trực thuộc; 01 website thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với các cơ quan tạp chítrong hệ thống, Học viện Báo chí và Tuyên truyền còn là trung tâm quốc gia về đào tạo ngành báo chí, xuất bản của cả nước. Các tạp chí của Học viện thuộc nhóm báo chí Trung ương, cónhiệm vụphục vụ công tácđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

M.D

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền