Trang chủ    Tin tức    Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn
Thứ năm, 01 Tháng 7 2021 16:46
3423 Lượt xem

Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn

(LLCT) - Sáng 1-7-2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. 

 GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, PGS, TS Lê Văn Lợi, PGS, TS Dương Trung Ý. Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ; Vụ Giáo dục lý luận chính trị - Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và đào tạo; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV cùng các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thành uỷ, tỉnh uỷ ở 63 điểm cầu các trường chính trị tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Quy định số 11-QĐ/TW là Bộ Tiêu chí trường chính trị chuẩn với nội dung cốt lõi là 6 nhóm chỉ tiêu đánh giá về (1) thể chế, quy định; (2) trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, viên chức; (3) hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; (4) hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; (5) xây dựng văn hoá Trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; (6) cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính. Các tiêu chí này được phân chia theo cấp độ chuẩn mức 1 và chuẩn mức 2. Trong đó, trường chính trị chuẩn mức 2 đạt các chỉ tiêu cụ thể của từng tiêu chí cao hơn so với chuẩn mức 1. Thời gian đánh giá các tiêu chí để công nhận trường chính trị chuẩn là 5 năm trở về trước kể từ thời điểm trường nộp hồ sơ đề nghị xét công nhận trường chính trị chuẩn. 

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc chuẩn hoá các mặt công tác của trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Trên cơ sở kết quả chuẩn hoá, các trường chính trị cấp tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước ở địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cách mạng nước ta trong tình hình mới. Trên tinh thần đó, Đồng chí đề nghị lãnh đạo các trường chính trị nhanh chóng phổ biến, thông tin, quán triệt thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên; tiếp đó cần rà soát, thống kê hiện trạng của trường về các lĩnh vực công tác cần chuẩn hoá, nhất là về đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất…. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Quy định số 11-QĐ/TW, các trường đã có những rà soát, đánh giá bước đầu nhưng vẫn cần tiếp tục rà soát để có những đánh giá cụ thể cũng như các  giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu sát thực với từng tiêu chí hơn nữa. Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng, các trường chủ trì, tham mưu xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn trình tỉnh uỷ, thành uỷ phê duyệt, trong đó xác định lộ trình cụ thể, có các biện pháp nhằm phấn đấu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến

Tại Hội nghị, đại biểu các điểm cầu phân tích những điều kiện thuận lợi, khó khăn của các địa phương khi thực hiện triển khai Quy định 11-QĐ/TW với các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn theo mức 1, mức 2.

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Thành phố luôn coi trọng công tác xây dựng, phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong trở thành Trung tâm đào đào, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, lý luận có uy tín, chất lượng của Thủ đô và đất nước. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đặt ra; tích cực xây dựng chiến lược phát triển, gắn với những tiêu chí theo Quy định của Trung ương. Đội ngũ cán không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, hiện 63/63 giảng viên của Trường có trình độ thạc sỹ trở lên. Việc chuẩn trường chính trị là rất cần thiết, kịp thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, tuy nhiên việc kiện toàn bộ máy, nhân sự cần phù hợp với các chức năng của trường chính trị cũng như đặc thù của từng địa phương. Bà Bùi Huyền Mai đề nghị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh kiến nghị với Đảng, Nhà nước cho phép giảng viên các trường chính trị được học cao cấp lý luận chính trị theo cơ chế đặc thù về tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu trong Quy định số 11- QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII).

Bày tỏ thống nhất cao với các nội dung Quy định 11- QĐ/TW, các đại biểu dự Hội nghị đề xuất một số nội dung như: cho phép giảng viên các trường chính trị được theo học các lớp cao học về chính trị theo cơ chế đặc thù; mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường; tạo điều kiện cho các trường chính trị cấp tỉnh tham gia các đề tài cấp bộ, cấp học viện nhằm mở rộng cơ hội giao lưu nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học; có cơ chế hỗ trợ chính sách, kinh phí xây dựng trường chính trị chuẩn...

Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khẳng định, là một trong những trường chính trị đã tiệp cận đạt chuẩn các tiêu chí của Quy định 11 – QĐ/TW ở mức chuẩn 1, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An sẽ tập trung phát triển đồng bộ và toàn diện trên cơ sở lấy chất lượng và hiệu quả hoạt động làm thước đo, phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt Trường Chính trị chuẩn theo mức độ 1, tiến tới đạt chuẩn theo mức độ 2 trong những năm tiếp theo.

Hội nghị triển khai Quy định số 11- QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về trường chính trị chuẩn nhằm phổ biến, quán triệt, đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quy định của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Sau Hội nghị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ ban hành hướng dẫn công tác thẩm định và quy trình công nhận trường chính trị chuẩn. Trong đó hướng dẫn chi tiết về hồ sơ đề nghị công nhận trường chính trị chuẩn, quy trình thẩm định, hội đồng thẩm định, thủ tục công nhận và thu hồi quyết định công nhận trường chính trị; Hướng dẫn các trường chính trị cấp tỉnh tổ chức rà soát, thống kê hiện trạng của trường về các lĩnh vực công tác cần chuẩn hoá; trên cơ sở đó tham mưu cho tỉnh uỷ, thành uỷ xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn. Đồng thời, Học viện sẽ có các giải pháp hỗ trợ các Trường trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, trong khuôn khổ các đề án như: Đề án 979 của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2026; Đề án 587 về nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 - 2030; Đề án mở nhóm ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (hệ đào tạo văn bằng 1), tổ chức tuyển sinh, đào tạo từ năm học 2022-2023; Tạo điều kiện để các trường được tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và xây dựng cơ chế tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong việc xây dựng thành công trường chính trị đạt chuẩn.

Toàn văn Quy định - QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn xem tại file đính kèm

Quyet dinh 11TW_0001.pdf (hcma.vn)

 

Nguyễn Thị Lan

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền